Op weg naar de goede vraag, een competentiebenadering.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 april 2011
Einddatum
1 augustus 2013
Thema's
Landbouw, Natuur en Milieu
Regeling
RAAK-publiek

Op weg naar de goede vraag. Een competentiebenadering
Innovatief aanbesteden door waterschappen, woningcorporaties en zorginstellingen
2010-12-8P
Aanleiding
De praktijk van het aanbesteden blijkt weerbarstig. Grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat lijken inmiddels goed in staat te kiezen voor innovatieve bouworganisatievormen. Andere opdrachtgevers, zoals waterschappen, woningcorporaties en zorginstellingen, lijken nog te worstelen met de nieuwe methoden. Ze houden daarom vast aan traditionele samenwerkingsmodellen. Dit leidt tot een suboptimaal bouwresultaat en veel stress.
Projectleiders en inkoopadviseurs van deze opdrachtgevers hebben aangegeven de noodzakelijke kennis en vaardigheden te missen om mee te doen aan de nieuwe ontwikkelingen. Zij willen daarom beter toegerust zijn voor het aanbesteden en organiseren van bouwprojecten.
Doelstelling
De centrale vraag van dit project is: hoe kunnen projectleiders en inkoopadviseurs van waterschappen, corporaties en zorginstellingen worden geholpen om beter gebruik te maken van de mogelijkheden van nieuwe bouworganisatie- en samenwerkingsvormen?
Daartoe willen we vaststellen welke kennis en ervaring aanwezig is, en waaruit de ‘mismatch’ bestaat met de benodigde competenties, zodat we tot een gerichte competentieontwikkeling kunnen komen. We willen verder best practices en criteria vaststellen om projecten te kunnen beoordelen. Ook zal een leidraad en een decision support system worden ontwikkeld waarmee professionals in staat zijn om projectspecifieke keuzes gemaakt worden.
Het onderzoek richt zich daarnaast ook op vraag hoe een organisatie kan worden voorbereid op een nieuwe manier van werken.
Beoogde resultaten
Het project beoogt de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitude bij de professionals. Voor projectspecifieke afwegingen beschikt hij over een ‘decision support system’ op basis van sector-eigen afwegingen die spelen bij de vraag welke organisatie- of aanbestedingsvorm gekozen moet worden. Dit is zowel een handleiding als een beslismodel.
Op organisatorisch niveau wordt een concreet product ontwikkeld, dat bestuurders moet helpen om hun organisatie zo voor te bereiden dat hun professionals goed aan de slag kunnen met de nieuwe werkvormen.
De wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek met de praktijk zal leiden tot beter toegeruste professionals, die binnen hun projecten in staat zijn de laatste kennis te kiezen en toe te passen. Daarnaast ontsluiten we deze kennis voor het onderwijs. Studenten leren hoe projecten worden aanbesteed en georganiseerd volgens de nieuwste inzichten. Studenten die zijn opgeleid binnen dit veld zullen de werkwijze in de praktijk kunnen uitdragen bij de organisaties waar zij gaan werken.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Marjolein van der Klauw
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 06-83201402

Hans Hoving
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 088 - 481 81 21

Consortiumleden