Op zoek naar het gewone leven. Effectief werken met jongeren in crisis.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 december 2013
Einddatum
1 juni 2016
Thema's
Jeugdzorg
Regeling
RAAK-publiek

Op zoek naar het gewone leven
Effectief werken met jongeren in crisis

Aanleiding
Na afloop van de gesloten plaatsing in de jeugdzorgPlus verloopt de overgang naar de open samenleving met gewone jeugdzorg niet goed. Groepsleiders en ambulant begeleiders ondervinden dit dagelijks. Zij wijzen op de noodzaak de hulpverlening beter gecoördineerd en minder versnipperd aan te bieden. Alleen dan kunnen zij jongeren helpen weer de regie over het eigen leven op te pakken.
Recent is vanuit het ministerie van VWS een beleidskader opgesteld dat hierbij goed aansluit. Hoewel het nieuwe beleidskader de door professionals gewenste verandering faciliteert lost het de professionele handelingsverlegenheid niet op voor groepsleiders, ambulant begeleiders en voor de nieuwe functie van trajectbegeleiders. Er is in de praktijk behoefte aan methodische expertise.

Doelstelling
Groepsleiders, ambulant begeleiders en de nieuwe trajectbegeleiders willen heel graag effectief helpen en zijn daarom gemotiveerd te werken aan deze professionele ontwikkeling naar een betere en meer continue zorg voor jongeren in crisis. Gesprekken met hen hierover hebben geleid tot de volgende onderzoeksvraag voor dit project: Hoe en waarmee kan het professionele handelen van groepsleiders, ambulant begeleiders en trajectbegeleiders worden versterkt nu Trajectzorg het door hen gewenste kader biedt om de jongeren beter te begeleiden, gedurende het hele traject en specifiek van binnen naar buiten?
Het project wil de kansen op verbetering die het nieuwe kader biedt verzilveren via versterking van professioneel methodisch handelen van groepsleiders, ambulant begeleiders en trajectbegeleiders.

Beoogde resultaten
Met dit project willen we onder meer komen tot een methodische leidraad voor trajectzorg met door hulpverleners en onderzoekers samen ontwikkelde kennis over bevorderende en belemmerende factoren voor continuïteit in het begeleiden van eigen doelstellingen. Ook komt er een Digitale kennisbank Trajectzorg als toegankelijke kennisbron.
Het project zal leiden tot geïmplementeerde trajectzorg via de ontwikkelde werkwijze voor de doelgroep in de regio Utrecht, en beschikbare kennis over implementatieproces van trajectzorg voor het werkveld. Deze is ook relevant voor jeugdzorg algemeen.
Met het onderzoek zullen de netwerken van werkveld- en kennisorganisaties worden verstevigd tot een nieuw duurzaam netwerk voor onderzoek en professionalisering. Het onderwijs kan bovendien worden geactualiseerd en de docenten verder geprofessionaliseerd.

Contactinformatie

HU - Faculteit Maatschappij en Recht

Joep Hanrath
Contactpersoon

Hans Hoving
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 088 - 481 81 21

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

  • De Rading
  • Hogeschool Leiden
  • JOOZT
  • Lijn5
  • Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen
  • Zandbergen Jeugd& Opvoedhulp