Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Optical Nano-sensors for biomarker detection (ONS-BIO)

Thema's:
Maakindustrie, Gezondheid en Zorg, ICT
Doorlooptijd:
van 1 april 2016 tot 30 september 2018
ONS-BIO

Aanleiding
Sensoren gebaseerd op nanotechnologie zijn in potentie een technologie die sterk kan bijdragen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en aan het verminderen van de zorgkosten. Met dit type sensoren zijn eenvoudige analyses mogelijk, waardoor er extra mogelijkheden naast bestaande, vaak uitgebreide, analyselaboratoria ontstaan.
Er zijn echter nog nauwelijks praktische toepassingen gerealiseerd. De reden is dat er nog een aantal technische stappen te zetten zijn om van een laboratoriumprototype sensor tot een compleet analyseapparaat te komen. In dit project willen de consortiumpartners deze ontwikkeling uitvoeren voor een optische nanosensor, omdat daarmee in de afgelopen twee jaar binnen het lectoraat NanoPhysics Interface veel kennis en ervaring is opgedaan.

Doelstelling
De overkoepelende vraag van het onderzoek luidt:Hoe kunnen we een volwaardige demonstrator maken voor de detectie van biomarkers gebaseerd op de huidige MRR-technologie?

De projectgroep maakt in werkpakket 1 eerst een algemene inventarisatie van de producteisen en stelt daaruit een enkel pakket van eisen voor de demonstrator samen. De betrokken partijen in werkpakket 2 onderzoeken de meest geschikte methodes om de gevoelige lagen aan te brengen op de sensorchip. In werkpakket 3 onderzoekt de projectgroep drie mogelijk oplossingen voor de elektronische interface met de sensorchip. In werkpakket 4 werken de onderzoekers aan de gebruikersinterface voor de demonstrator. Daarbij gaan ze uit van de producteisen uit werkpakket 1. Werkpakket 5 doet theoretisch onderzoek naar de relevantie van metingen aan acetonniveaus op de huid in relatie tot het menselijk metabolisme. In werkpakket 6 voegen de onderzoekers de resultaten van de diverse onderdelen samen tot een demonstrator, waarmee de deelnemers in werkpakket 7 testmetingen in realistische omstandigheden zullen doen.

Beoogde resultaten
De beoogde resultaten van dit project zijn:
• optische chip(s) met goed gehechte sensorlagen;
• chip/elektronica-ontwerp geschikt voor snelle uitwisseling van sensorchips;
• demonstratoropstelling die aantoont dat de sensor werkt en relevante metingen kan produceren.

Netwerk- en projectleden