Optimale maatschappelijke ondersteuning van burgers

Status
Beëindigd
Startdatum
1 mei 2016
Einddatum
30 juni 2018
Thema's
Gedrag en Maatschappij
Regeling
RAAK-publiek

Optimale maatschappelijke ondersteuning van burgers

Aanleiding
In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt van burgers verwacht dat zij zoveel mogelijk zelf in actie komen bij het oplossen van hun eigen of andermans maatschappelijke ondersteuningsbehoeften. Professionele hulp wordt pas ingezet wanneer dit echt niet anders kan. Dit betekent een ingrijpende verandering voor welzijn- en zorgprofessionals. Momenteel wordt op brede schaal geëxperimenteerd met nieuwe vormen van maatschappelijke ondersteuning. Dat leidt tot grote verschillen in aanpak en onzekerheid over de meest geschikte benadering. Ook is de samenwerking met de burgers hierin nog onvoldoende met en op elkaar afgestemd. In de gemeenten Maastricht en Peel & Maas willen social workers, wijkverpleegkundigen en ergotherapeuten deze onduidelijkheid aanpakken en willen ze de onderlinge samenwerking en die met de burgers verbeteren.

Doelstelling
De zorgprofessionals zijn concreet op zoek naar praktische hulpmiddelen om:
• de ondersteuningsvraag van burgers goed in kaart te brengen;
• samen met burgers geschikte oplossingen te vinden en uit te voeren;
• de uitkomsten van dit traject goed en eenvoudig te monitoren.

In dit onderzoek gaan professionals, burgers, docentonderzoekers en studenten in ‘leergemeenschappen’ aan de slag om de lokaal ingezette hulpmiddelen en methodieken verder aan te scherpen en te verbeteren. Dit gebeurt middels actieonderzoek, waarin stapsgewijs verbeteringen in de aanpak worden uitgeprobeerd, geëvalueerd en doorgevoerd. Kennis en ervaringen tussen de twee leergemeenschappen worden systematisch uitgewisseld zodat er optimaal van elkaar geleerd kan worden.

Beoogde resultaten
Het onderzoek in dit RAAK-project leidt concreet tot:
• evidence- en practice-based werkmethodiek waarmee professionals de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning van individuele burgers kunnen verhelderen en vaststellen;
• evidence- en practice-based werkmethodiek waarmee professionals de eigen kracht van burgers kunnen versterken en maatwerkoplossingen binnen lokale netwerken kunnen realiseren, zodat er minder beroep hoeft te worden gedaan op professionele ondersteuning en middelen vanuit de gemeente;
• indicatoren en bijbehorende meetinstrumenten waarmee de efficiëntie en effectiviteit van de geleverde maatschappelijke ondersteuning kan worden gemeten.

De resultaten worden in de vorm van een ‘Handleiding voor professionals en voor studenten in zorg- en welzijnsopleidingen’ gedeeld in het onderwijs- en werkveld. Publicaties, presentaties bij congressen, bijeenkomsten van beroepsorganisaties, studiedagen en workshops verspreiden de opgedane kennis ook daarbuiten.

Contactinformatie

Zuyd Hogeschool

Diana Moolevliet
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 045-4006104

Erik van Rossum
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 045-4006447

Erik van Rossum
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 045 4006447

Netwerk- en projectleden