Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Optimale warmtehuishouding bij toekomstige automotive aandrijfsystemen

Thema's:
Maakindustrie
Doorlooptijd:
van 1 mei 2013 tot 31 december 2017
QinE
Optimale warmtehuishouding bij toekomstige automotive aandrijfsystemen

Aanleiding
In de huidige duurzaamheidstrend moeten ook gemotoriseerde voertuigen steeds zuiniger en minder afhankelijk van fossiele energiebronnen worden. Daarom worden nieuwe technieken ontwikkeld als batterijen en elektrische motoren, systemen voor opwaardering en hergebruik van restwarmte en innovatieve systemen voor koeling en verwarming van lading (bij koelvoertuigen) en passagiers (personenvervoer). Hetzelfde geldt voor aandrijfsystemen voor schepen. Essentieel bij die ontwikkeling is een koelcircuit dat zorgt voor de warmtehuishouding. Helaas leidt de huidige praktijk nog tot overmatig energieverbruik en tot dure, te volumineuze en te zware aandrijfsystemen. Om de huidige beroepspraktijk te verbeteren is er bij betrokken bedrijven die (sub)systemen ontwikkelen behoefte aan een – op hen toegesneden – ontwikkelomgeving.

Doelstelling
Doel van dit project is om te komen tot de realisatie van een betaalbare, modulaire, laagdrempelige en generieke (dus breed toepasbare) ontwikkelomgeving voor (sub)systemen voor koelcircuits voor de automotive en maritieme sector. Daarnaast wordt deze ontwikkelomgeving voorbereid op de analyse van de kritische subsystemen. De bijhorende centrale onderzoeksopdracht luidt dan ook: ontwikkel een dergelijke ontwikkelomgeving en reik methoden aan voor een effectief gebruik van deze ontwikkelomgeving.
De eerste fase bestaat uit experimenteel onderzoek en in de tweede fase worden de resultaten ervan in demonstratie-deelprojecten geïmplementeerd.

Resultaten
Het project resulteert in een aantal prototypes en demonstraties en best practices voor onderzoek naar subsystemen voor warmtehuishouding voor de automotive en maritieme industrie.
De resulterende kennis en ontwikkelomgeving zal ook waardevol zijn voor andere kleinere bedrijven die, niet automotive, aandrijfsystemen ontwikkelen of integreren. Zo zijn er heel wat bedrijven actief met de bouw van aggregaten en/of met de elektrificatie van de aandrijflijn bijvoorbeeld in de maritieme sector (meer dan 10 bedrijven). In dit project nemen dan ook bedrijven uit deze sector deel, en het is de intentie dat de resulterende kennis ook aan alle bedrijven uit die sector ten goede komt.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden