Oren naar kenniscirculatie met het oog op de toekomst

Status
Beëindigd
Startdatum
1 december 2005
Einddatum
1 februari 2007
Thema's
Maakindustrie

Kennisinstellingen laten zich veelal leiden door onderwijsvernieuwingen in plaats van door innovatievragen uit het bedrijfsleven. Door deze innovatievragen als uitgangspunt te nemen, ontstaat een geheel nieuwe situatie voor de bedrijven en voor het roc.

Het project “Oren naar kenniscirculatie met het oog op de toekomst” was erop gericht de kenniscirculatie tussen de bedrijven en het Albeda College en tussen de bedrijven onderling te stimuleren en verborgen kennis zichtbaar te maken. Het project was zowel branchegericht als brancheoverstijgend.

Op basis van onderzoek zijn drie innovatievragen uitgewerkt in een project:

1. Veiligheid in en rond de supermarkt
Op welke manier kan het personeel van een supermarkt omgaan met criminaliteit en bijdragen aan de veiligheid? Voorwaarde voor de aanpak is bewustwording van criminaliteit bij medewerkers, docenten en deelnemers van het roc en de gevolgen van criminaliteit voor personeel, ondernemer en klanten. Door de inzet van gastvrouwen hebben zij gezien dat de benaderingswijze veel uitmaakt. Op een vriendelijke, maar overtuigende wijze aanspreken maakt het mogelijk dat er van criminele activiteiten wordt afgezien en voorkomt agressiviteit. Criminaliteit komt minder voor waardoor klanten en medewerkers in een prettige sfeer kunnen winkelen en hun werk doen. Docenten en deelnemers hebben bij andere supermarktondernemers onderzocht op welke wijze zij met criminaliteit omgaan en droegen op basis van de opgedane kennis en ervaringen suggesties voor verbeteringen aan. Deze kennis is tevens verspreid naar de ondernemers van de Albeda Werkbanken.

2. Klantgerichtheid in de contractcateraarsbranche
Op welke manier kan het opzetten van een kenniscentrum en E-learning bijdragen aan het ontwikkelen van competenties van personeel in de branche? De contractcateraarsbranche heeft een visie ontwikkeld op de mogelijkheden van het opzetten van een kenniscentrum voor kenniscirculatie gericht op competentiegericht scholen en beoordelen. Ook heeft de branche een beeld gekregen van de mogelijkheden van de inzet van ELO/ E- learning en ECDL bij het scholen van medewerkers. Bij het ontwikkelen van nieuwe trainingen zal aandacht worden besteed aan: het taalniveau van de medewerkers en de taligheid van de scholing, veiligheid/hygiëne, het ontwikkelen van commerciële vaardigheden en computervaardigheden. De opgedane kennis is verspreid naar de volgende branches in de facilitaire dienstverlening: beveiliging,industrieel reinigen/scheepsonderhoud, ict en recreatie.

3. Inzetbaarheid van personeel
Op welke manier kan het ontwikkelen van opleidingsbeleid, het afstemmen van vraag en aanbod van leer- werktrajecten en het ontwikkelen van het concept Leren op de werkvloer de inzetbaarheid van huidig en toekomstig personeel vergroten? Er is een convenant getekend tussen een gemeentelijk bedrijf en het Albeda College over leer-werkprogramma’s, Erkenning van Eerder verworven Competenties (EVC) en Beroeps PraktijkVormingsplaatsen (BPV). Zowel aanvragen voor BPV als individuele, digitale stageformulieren zijn gestandaardiseerd. Door de afdeling P&O is een ouderenbeleid en mobiliteitsbeleid opgesteld. Erkenningen worden centraal beheerd door de bedrijfsschool en accreditering vindt plaats door contacten tussen de bedrijfsschool en de kenniscentra Ecabo, OVDB, Kenteq en Kenniscentrum Handel. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar opleidingswensen en is een Train de trainer opleiding opgezet voor het kwalificeren van leermeesters in het leer/werkbedrijf. Ook zijn er afspraken gemaakt tussen de bedrijfsschool en het Albeda College over aansluiting van opleidingen. Deze kennis is verspreid binnen de verschillende werkmaatschappijen van het gemeentelijk bedrijf.

Naast de bovengenoemde projecten is vanuit de behoefte van een groep ondernemers om kennis te nemen van een andere branche een brancheoverstijgende businessclub opgericht met alumni van de opleidingen detailhandel en internationale handel.

Contactinformatie

Albeda College

Toon Ariens
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 06-22556230

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden