Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Otomori

Thema's:
VH 09: Kunst en creatieve industrie, VH 02: Onderwijs en talentontwikkeling
Doorlooptijd:
van 1 maart 2018 tot 31 oktober 2018
Otomori is een educatief audio-game platform waarmee kinderen individueel of met elkaar spelenderwijs met muziek en geluid bezig zijn, zonder tussenkomst van een docent. Met minigames worden verschillende onderdelen van het vak muziek behandeld en aan competenties gewerkt uit de SLO-leerlijn Muziek. Door het auditieve aspect van Otomori ontwikkelen kinderen tegelijkertijd een andere belangrijke vaardigheid; luisteren. Het systeem speelt in op differentiatie in het onderwijs, door zich aan te passen aan het niveau van de kinderen. Otomori is het antwoord op de vraag om meer muziekles in de klas te krijgen, zonder dat de leerkracht er extra werk aan heeft.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden