Passend Onderwijs, Passende methodieken

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2008
Einddatum
1 juli 2010
Thema's
Onderwijs, Jeugdzorg

In 2011 moeten alle basisscholen passend onderwijs aanbieden, waardoor ook jongeren met een beperking van het reguliere onderwijs gebruik moeten kunnen maken. Dit is een eerste stap voor deze jongeren naar een volledige deelname aan het openbare leven. Op deze manier komen jongeren met een beperking in de sociale netwerken van jongeren zonder beperking en vice versa. Professionals (consulenten, schoolmaatschappelijk werkers en ambulante begeleiders) van Heliomare, MEE Noordwest Holland en MEE Amstel en Zaan geven aan over onvoldoende specifieke kennis en methodieken te beschikken om jongeren met een beperking en hun ouders goed te kunnen ondersteunen bij een succesvolle integratie in het reguliere basisonderwijs.

Samen met de hogeschool INHOLLAND in Haarlem (School of Social Work en PABO) wordt een actieonderzoek uitgevoerd waarvan de onderzoeksvraag luid: “Welke methodieken kunnen ontwikkeld worden voor professionals om de belemmeringen weg te nemen en de mogelijkheden te vergroten voor participatie en integratie van kinderen met een beperking in het reguliere basisonderwijs?”

Aandachtspunten voor kennisverwerving en methodiekconstructie zijn:
- integrale benadering van de leefwereld van jongeren met een beperking;
- betrekken van de informele ondersteuningssystemen;
- kansen en capaciteiten als uitgangspunt voor methodisch handelen;
- toepassen daarvan in advisering en begeleiding, zowel in zorgdomein ouders als zorgdomein school.

Doel RAAK-project
De ontwikkeling van de methodieken krijgt gestalte in een interdisciplinair samengestelde ontwikkelgroep waarin zowel professionals uit het veld als lectoren en docenten van de hogeschool zitting nemen. Op basis van de gebundelde expertise construeert deze ontwikkelgroep gezamenlijk een nieuwe methodiek, beschrijft deze èn brengt deze in de praktijk. Op basis van praktijkervaringen en evaluaties wordt de methodiek aangepast en wordt de definitieve methodiekbeschrijving opgesteld.

De nieuwe methodieken worden aan belanghebbenden en belangstellenden overgedragen. De methodiekbeschrijving en de resultaten van het onderzoek zullen worden gepresenteerd op platformbijeenkomsten, op websites, in vakbladen, op congressen en/of symposia. De hogeschool INHOLLAND gebruikt de kennis en ervaring als input voor de vernieuwing van de curricula van de Schools of Social Work Noord/Haarlem (MWD, SPH) en de Pabo’s.

Consortiumleden
Hogeschool INHOLLAND, Heliomare onderwijs, MEE Noordwest Holland, MEE Amstel en Zaan

Meer informatie
Hogeschool INHOLLAND
Mevr. Hannah de Vilder (Projectleider Centrum voor Praktijk & Onderzoek Social Work)
023-54112552
Hannah.deVilder@inholland.nl

Algemeen
Thema: Onderwijs
Start: 1-1-2008
Eind: 31-12-2009

Contactinformatie

Hogeschool Inholland Haarlem

Hannah de Vilder
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 023-5412552

Theo Broersen
Contactpersoon

Consortiumleden

  • Heliomare Onderwijs
  • MEE Amstel en Zaan
  • MEE Noordwest Holland