Passende zorg bij zwangerschap: innovatie in kennissynthese

Status
Lopend
Startdatum
1 februari 2018
Einddatum
31 januari 2020
Thema's
VH 1: Gezondheid: zorg en vitaliteit
Regeling
RAAK-publiek

Verloskundigen willen graag ‘evidence-based’ werken bij het aanbieden van zorg op maat en gezamenlijke besluitvorming (shared decision making of SDM), en bij het multidisciplinaire overleg over regionale of lokale zorgafspraken. Daarbij ervaren zij belemmeringen.
Ten eerste is er een tekort aan landelijke richtlijnen waarin de zorg aan gezonde zwangeren centraal staat. De meeste beschikbare richtlijnen zijn specifiek gericht op een populatie met een verhoogd risicoprofiel (Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, 2016). Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal onderzoek, wat vaak onvoldoende generaliseerbaar is naar de populatie zwangere vrouwen die zorg krijgen in de Nederlandse eerstelijns verloskundigenpraktijk. Dit kan ongunstige gevolgen hebben, zoals overbehandeling. Ook zijn er zeer relevante onderwerpen binnen de huidige verloskundige zorg, waarvoor geen landelijke richtlijnen beschikbaar zijn. Met andere woorden: er is bij verloskundigen behoefte aan meer bruikbare kennis over het beloop van de gezonde zwangerschap en baring.
Ten tweede heeft de huidige generatie verloskundigen behoefte aan ondersteuning bij het werken volgens Evidence Based Medicine (EBM). Het voorhanden zijn van richtlijnen en factsheets impliceert niet automatisch dat optimale zorg wordt verleend. Het is noodzakelijk bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek te interpreteren en vertalen naar dagelijks handelen en te gebruiken in multidisciplinaire zorgafspraken.
De verloskunde academies willen middels dit gezamenlijk project krachten bundelen en in samenwerking met de KNOV een duurzame kennisinfrastructuur ontwikkelen ter ondersteuning van verloskundigen bij het evidence-based handelen. Deze kennisinfrastructuur heeft twee speerpunten:
1) Beschikbare wetenschappelijke literatuur over verloskundige onderwerpen aanvullen met up-to-date kennis uit de verloskundige praktijk en het resultaat beschikbaar stellen.
2) Het ondersteunen van verloskundigen bij evidence-based handelen met Blended Practice Communities.

Contactinformatie

Zuyd Hogeschool

Marianne Nieuwenhuijze
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 043-3885442

Marianne Nieuwenhuijze
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 043 3885411

Consortiumleden

  • 't Hart verloskunde
  • Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)
  • Aiber Verloskundigen Assen
  • Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen
  • Verloskundig centrum Breda
  • Verloskundigen Viandenstraat
  • Verloskundigenpraktijk Beverwijk
  • Verloskundigenpraktijk Enschede
  • Verloskundigenpraktijk Purmerend
  • Verloskundigenpraktijk Raijer en Sup