Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: PAsteL, Uw persoonlijke assistent op route in toeristisch Limburg

Thema's:
Toerisme, Sport en Recreatie, ICT
Doorlooptijd:
van 1 september 2006 tot 31 augustus 2007
Toerisme is één van de pijlers onder de Limburgse economie. De sector toerisme en leisure heeft te maken met veranderingen in het bestedingsgedrag in de consumentenmarkt zoals toenemende concurrentie van goedkope bestemmingen, veranderende doelgroepen en de opkomst van de senioreneconomie. Die trends kunnen mogelijk leiden tot verlies van marktaandeel voor Limburg maar bieden tegelijkertijd de kans om nieuwe markten aan te spreken, bijvoorbeeld consumenten die bereid zijn meer te betalen voor een beter en vernieuwend toeristisch product.

Pastel wil toeristische informatie beter laten aansluiten bij de behoeften van de gebruikers. Al enkele jaren experimenteert de toeristische sector met digitale informatiedragers. Deze tools koppelen informatie (tekst, audio) aan geografische posities. Limburgse ondernemers kennen de ontwikkelingen van een aantal voorbeeldprojecten en experimenten over de grens met Belgisch Limburg.
Tot nog toe bleef het bij gesloten systemen in experimenten en pilots. Sinds 2006 zijn er nieuwe platforms en open systemen beschikbaar. Met deze systemen kan elke ondernemer, individueel of in clusterverband, eigen routeprojecten en andere innovatieve toeristische producten ontwikkelen en vermarkten.
De ondernemers beschikken nog niet over de juiste kennis om dit type digitale multimediale producten te ontwikkelen. Ervaringen zijn er (nog) niet. Om die reden hebben een aantal regionale verenigingen van bedrijven en samenwerkingsverbanden (gemeenten, bedrijven) samen met individuele bedrijven (dagrecreatie, verblijfrecreatie, kooptoerisme, watersport) Hogeschool Zuyd verzocht om samen te werken aan het genereren van concepten, het ontwikkelen van producten en applicaties en het uitwerken van de bijbehorende businesscases.

Consortiumleden