Patiëntgerichte communicatie; Gezondheidsbevordering in de fysiotherapiepraktijk

Status
Beëindigd
Startdatum
1 augustus 2018
Einddatum
30 april 2018
Regeling
KIEM Life Sciences & Health

Patiëntgerichte communicatie kan de ziektelast van de ouder wordende burger verminderen. Het is voor fysiotherapeuten die werkzaam zijn in eerstelijns fysiotherapiepraktijken niet helder hoe zij patiëntgerichte communicatie kunnen vormgeven. Daarom willen we met deze aanvraag in kaart brengen wat precies de behoefte is van de eerstelijns fysiotherapeuten op het gebied van patiëntgerichte communicatie, of die behoefte voldoende gedragen wordt in verschillende regio’s in Nederland, en of die behoefte uitnodigt tot het ontwikkelen van innovatieve kennis welke onderzocht zou kunnen worden binnen een Raak-publiek onderzoek.

Er zullen in drie regio’s in Nederland twee focusgroepen van acht fysiotherapeuten worden gehouden waarin geleide discussies plaatsvinden onder leiding van docent-onderzoekers van drie hogescholen (Hanzehogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem-Nijmegen).

Drie lectoren van deze hogescholen zullen reeds bestaande netwerken op het gebied van patiëntgerichte communicatie in kaart brengen en beoordelen of een nieuw netwerk op het gebied van patiëntgerichte communicatie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het beantwoorden van de behoeften van fysiotherapeuten. Dit netwerk kan in de toekomst fungeren als consortium voor een mogelijk Raak-publiek onderzoek. Hiermee willen de fysiotherapeuten, samen met de hogescholen en de netwerken van de lectoren invulling geven aan de agenda van de topsector Life Sciences&Health (LSH) en uiteindelijk de effectiviteit van de geleverde fysiotherapeutische zorg verhogen.

Contactinformatie

Netwerk- en projectleden