Pedagogische kracht in de wijk

Status
Beëindigd
Startdatum
15 augustus 2008
Einddatum
15 augustus 2010
Thema's
Gedrag en Maatschappij, Jeugdzorg

Aanleiding
In de Groningse ‘Vogelaarwijk’ De Indische buurt en De Hoogte is in 2000 de Vensterschool Koorenspoor ingevoerd voor kinderen van 0 tot 15 jaar. In 2007 volgde het OuderKindCentrum (OKC). Beiden zijn integrale voorzieningen van educatie, zorg en welzijn. Zij hebben tot doel de kansen en competenties van kinderen en ouders in de wijk te vergroten. Dit is hard nodig omdat er zowel relatief als absoluut veel kinderen en ouders in de wijk kampen met risicofactoren. Factoren waarvan bekend is dat zij een negatieve invloed hebben op de opvoedingsmogelijkheden van ouders en de opgroeikansen van kinderen. Sinds de invoering van de Vensterschool en het OKC is veel bereikt. Maar het kan en moet beter, vinden betrokken professionals uit beide voorzieningen. Zij noemen bij voortduring drie thema's:
1> Het moeizaam kunnen bewerkstelligen van ouderbetrokkenheid;
2> Het met moeite ontwikkelen van een samenhangend binnen- en buitenschools aanbod, de zogenaamde doorgaande lijn in de dag voor kinderen;
3> Een belangrijke oorzaak daarvan: het onvoldoende benutten van de mogelijkheden voor professionele samenwerking die de infrastructuur van de Vensterschool biedt. Dit hangt samen met het ontbreken van een gedeelde en gedragen pedagogische visie die hen richting geeft en houvast.

Doelstelling
De ambitie van het project' Pedagogische Kracht in de wijk' is de duurzame doorontwikkeling van Vensterschool Koorenspoor. En in het verlengde daarvan het OKC door te ontwikkelen tot wijkvoorzieningen van hoogwaardige pedagogische kwaliteit voor ouders en kinderen van 0 tot 15 jaar. Daartoe worden de volgende drie instrumenten ingezet:
1> Het ontwikkelen van een gedeelde en gedragen pedagogische visie waar professionals de waarde van inzien en waar de verschillende voorzieningen hun professionele uitvoering aangeven;
2> Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een pilot 'Ouderbetrokkenheid';
3> Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een pilot 'Doorgaande lijn in de dag'.

Resultaat
Gedragsverandering van professionals vormt het uiteindelijke resultaat van het project. De aanpak is hierop toegesneden, waarbij in het bijzonder wordt ingezet op:
1> Het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij de betrokken professionals. Dit gebeurt door uit te gaan van de vragen van professionals, hen actief aan het werk te zetten in het kenniscluster (vier werkgroepen) die voor het project worden ingericht. Ook docenten van de Pedagogische Academie en de Academie voor Sociale Studies en kennisinstellingen als de RUG en het ABCG zullen participeren in deze werkgroepen. Op die wijze komen hbo-onderwijs, onderzoek èn praktijk samen tot kennisdeling en –vermeerdering.
2> Het product- en procesmatig evalueren van de uit te voeren pilots, met als doel het bijstellen van de visie en het uitbouwen van de pilots tot duurzame praktijken.

Contactinformatie

Hanzehogeschool Groningen

Tonny van der Berg
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rompke Visser
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 050 595 7773

Jeannette Doornenbal
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 050-5953853

Consortiumleden