Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Platform Logistieke Toepassingen In Maatschappelijke Opgaven (LOGITIMO)

Thema's:
VH 06: Duurzaam transport en intelligente logistiek
Doorlooptijd:
van 1 april 2017 tot 31 maart 2019
Het platform richt zich op praktijkgericht onderzoek naar de wijze waarop logistiek een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de maatschappelijk vraagstukken: economie & concurrentiekracht, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid in zowel steden als regio’s. Onder logistiek verstaan we het geheel van processen, aansturing, informatie, organisatie en competenties gericht op het beschikbaar maken van producten en daaraan gerelateerde diensten (zoals o.a. service & onderhoud) die voorzien in de behoeften van bedrijven en personen (juiste plaats, hoeveelheid, kwaliteit, etc.). De focus ligt op het ontwikkeling en succesvolle toepassing van logistieke oplossingen voor een specifieke context of doelstelling(en) en in samenhang met andere maatschappelijke stakeholders en systemen. De thema’s van de topsector zijn belangrijke ontwikkelingsgebieden binnen de logistiek die kunnen worden ingezet bij het ontwikkelen van nieuwe kansen en oplossen van actuele en toekomstige maatschappelijke uitdagingen.

De doelstelling van het platform is om lectoren te faciliteren en te stimuleren om intensiever samen te werken. De leden van het platform werken gezamenlijk aan een onderzoeksagenda op gezamenlijk geselecteerde topics. De onderzoeksagenda faciliteert de stap naar het opzetten van onderzoeksprojecten waaraan lectoraten van meerdere hogescholen en vanuit verschillende disciplines deelnemen en het vinden van projectfinanciering. De samenwerking tussen lectoren draagt bij aan een herkenbare positie van praktijkgericht onderzoek op het gebied van logistiek bij beleidsmakers en bedrijfsleven.

Consortiumleden