Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Platform STUDIO 21 CS

Thema's:
VH 02: Onderwijs en talentontwikkeling
Doorlooptijd:
van 1 juni 2017 tot 31 mei 2019
In de 21ste eeuw hebben we te maken met complexe maatschappelijke en organisatorische vraagstukken. Deze zijn te beschouwen als ‘wicked problems’, waarbij de aard van het probleem complex, moeilijk te definiëren en constant veranderend is. Bijvoorbeeld op het gebied van (1) inclusieve en innovatieve samenleving, (2) duurzame energie en circulaire economie, (3) langer gezonder leven. Om deze ‘wicked problems’ c.q. ‘societal challenges’ multidisciplinair aan te kunnen pakken, hebben professionals kennis en vaardigheden nodig die aanvullend zijn op de algemene en vaktechnische kennis en vaardigheden die traditioneel binnen de eigen disciplines verworven worden. Wij vatten die extra kennis en vaardigheden samen met de term 21st century skills.
Het platform wil professionals in de driehoek van opleidingen, onderzoek (zowel binnen als buiten het HBO) en praktijk uitdagen om met elkaar, in wisselende combinaties, concrete 21st century skills werkprocessen aan te gaan. Hoe komen we tot nieuwe ideeën, productieve verbindingen en manieren van werken met relevantie voor de ‘wicked problems?
Hoe leren (aankomende) professionals door ontwikkeling en inzet van 21st century skills om relevante professionele contexten en processen te ontwerpen waarin ‘wicked problems’ opgelost kunnen worden en daarbinnen effectief te functioneren?

Het platform richt zich op het ontwikkelen van optimale leer- en experimenteerprocessen waarin professionals in multidisciplinaire omgevingen bij kunnen dragen aan het oplossen van ‘wicked problems’. Het platform legt de focus op het identificeren van stimulansen en obstakels in deze ontwerpprocessen door samenwerking, met als doel om tot succesvolle gezamenlijke goed onderbouwde onderzoeksprojecten en subsidieaanvragen te komen.

Consortiumleden