Port state control onderzoek: "Naar minder aanhoudingen Nederlandse schepen"

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2015
Einddatum
30 april 2017
Thema's
Logistiek en Transport
Regeling
RAAK-mkb

Minder aanhoudingen Nederlandse Schepen

Aanleiding
De wereldwijde scheepvaart is gehouden aan internationale regels en normen die door de International Maritime Organisation (IMO) ontwikkeld zijn. De Port State Control controleert de naleving van de regels – in Nederland uitgevoerd door publieke professionals van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Schepen die niet voldoen aan de regels, worden aan de ketting gelegd. Sinds 2012 worden er significant meer schepen aangehouden die onder Nederlandse vlag varen. Een ongewenste situatie, omdat de internationale reputatie – en daarmee de concurrentiepositie – van de Nederlandse scheepvaart op het spel staat. Dit RAAK-project heeft tot doel om de ‘regulatory compliance’ te vergroten en het aantal aanhoudingen van Nederlandse schepen terug te dringen.

Doelstelling
In dit project willen maritieme mkb-bedrijven en het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken (NHL Hogeschool) kennis over IMO-regelgeving ontwikkelen, delen en implementeren. Daarmee moeten mkb-bedrijven beter in staat zijn om regelgeving na te leven en moet het aantal aanhoudingen van Nederlandse schepen verminderen.
De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen wij de beschikbaarheid, begrijpbaarheid en toegankelijkheid van actuele ‘Port State Control’-eisen en regelgeving zodanig vormgeven dat het aantal Nederlandse schepen dat wordt aangehouden afneemt?
Onderdeel van het project is onderzoek naar de reden van het hoge aantal aanhoudingen en de achterliggende oorzaak ervan. Vervolgens moet praktijkgericht onderzoek leiden tot complete inrichting van de tool waarin alle aspecten van de controlepraktijk worden meegenomen en waarmee reders tot hogere compliance kunnen komen.

Beoogde resultaten
Ter beantwoording van deze onderzoeksvraag wordt een toolset ontwikkeld waarmee de mkb-reders en kapiteins de beschikking krijgen over state of the art informatie. Met informatie over de meest actuele regelgeving kunnen zij hun schepen beter controleren op ‘port state control’-aspecten.
Uiteindelijk is het belangrijkste meetbare resultaat een daling op termijn in het aantal aanhoudingen van Nederlandse-vlaggenstaatschepen.
De tool zal tot een hogere kenniscirculatie leiden tussen de reders, de maritieme hogescholen en de betrokken overige partijen en (internationale) instellingen.

Contactinformatie

NHL Hogeschool

Joop Splinter
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-2511412

Edwin Elferink
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-2511540