Powertools

Status
Beëindigd
Startdatum
1 maart 2016
Einddatum
20 maart 2018
Thema's
Gezondheid en Zorg
Regeling
RAAK-publiek

Powertools

Aanleiding
De zorgsector heeft te maken met bezuinigingen, reorganisatie en decentralisatie. Kwaliteit van leven en zorg voor burgers moet gewaarborgd blijven met minder menskracht en geld. Voor cliënten wordt zelfredzaamheid in het dagelijkse leven daarom steeds belangrijker. Maar voor cliënten met een cognitieve beperking (zoals licht verstandelijke beperking, autismespectrumstoornis, niet-aangeboren hersenletsel) is het aanleren van dergelijke vaardigheden vaak moeilijk.
Technologie die zelfredzaamheid stimuleert (zoals apps en serious games) is veelbelovend, maar de ontwikkeling hiervan is vaak gedreven vanuit technologische mogelijkheden in plaats van talenten en mogelijkheden van cliënt en zorgverlener. Hierdoor schiet tot 70% van de nieuwe technologie zijn doel voorbij. Dat cijfer zou drastisch kunnen dalen als uitgegaan wordt van talenten en vaardigheden van cliënt en zorgverlener.

Doelstelling
De centrale onderzoeksvraag in dit project luidt: Hoe kunnen cliënten en zorgverleners samen technologie ontwerpen gericht op het zelfstandig uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen, zodanig dat zelfredzaamheid van de cliënt verhoogd wordt?

Om deze vraag te beantwoorden is er gekozen voor een participatieve aanpak: cliënten en zorgverleners ontwikkelen samen zelfredzaamheidbevorderende technologie via participatieve methoden uit de designwereld. Onder leiding van ontwerpers werken zij via creatieve en visuele technieken zoals dagboekmethoden en foto-opdrachten samen aan nieuwe technologie. Via deze technieken kunnen alle betrokkenen communiceren over het onderwerp, niet gehinderd door barrières van jargon of discipline. Aan de hand van cases bij drie zorginstellingen worden interventies en participatieve ontwerpmethoden vastgelegd, geanalyseerd en verwerkt.

Beoogde resultaten
Dit RAAK-project resulteert in ontwerpprincipes voor technologie die aansluiten op talenten en vaardigheden van cliënten met een cognitieve beperking:
• richtlijnen voor het beroepsmatig handelen van zorgverleners, aansluitend op de zelfregisserende cliënt en invoering van technologie;
• drie interventies gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen van cliënten met een cognitieve beperking;
• ontwerpmethoden voor participatief ontwerpen voor zelfredzaamheidstimulerende technologie bij cognitief beperkten.

Deze resultaten leveren casuïstiek op voor het onderwijs in de zorg, de creatieve en de technologierichtingen. Omdat er wordt gewerkt in multidisciplinaire ontwerpprojecten, levert het project ook een duurzame samenwerking op tussen de studierichtingen. De resultaten worden gedeeld in wetenschappelijke en vakpublicaties.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Patrick van Veenendaal
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Netwerk- en projectleden

  • NoXqs
  • Oneseconds