Praktijkgericht onderzoek naar de ontwikkeling en effecten van multi-method coaching van leerkrachten met leerlingen

Status
Beëindigd
Startdatum
1 april 2012
Einddatum
31 maart 2016
Thema's
Onderwijs

Multi-method coaching

De effecten van Multi-method coaching (MMC) van leerkrachten die lesgeven aan leer¬lingen met gedrags- en emotionele problemen in het primair onderwijs

PRO-3-11

Aanleiding
Twaalf procent van alle leerlingen in het primair onderwijs kampt met gedrags- en emotionele problemen (GEP). Leer¬krachten ervaren veel handelingsverlegenheid en stress in de omgang met deze leerlingen. Veel leerlin¬gen met GEP worden verwezen naar speciaal onderwijs. Het terugdringen van dit aantal en het bieden van kwalitatieve arrangementen in het regulier onderwijs, vormen kernpunten van het beleidsprogramma Passend On¬derwijs.

De partnerinstellingen in deze projectaanvraag hebben het lecto¬raat Grootstedelijk Onderwijs en Jeugdbeleid gevraagd om Multi-method coaching verder te ontwikkelen en te onderzoeken of dit een effectieve, gebruikersvriendelijke methode is om leerkrachten vaardiger te maken in de omgang met GEP-leerlingen en betere resultaten te boeken.


Doelstelling
Het doel van het project is het ontwikkelen, testen en implementeren van Multi-method coaching. Dit vindt plaats drie fases:
1. De ontwerpfase. Hierin worden de vier elementen van MMC (de key word-databank, het analyseschema coaching-op-maat, de observatietraining transactionele processen en synchroon videocoachen) ontwikkeld door ontwerponderzoek in samenwerking met de beroeps- en onderwijspraktijk.
2. De testfase waarin de projectgroep met een Randomized Controlled Trial onderzoekt of problematische transactionele processen in de klas door implementatie van MMC kunnen worden omgebogen tot positieve processen, en of de inzet van deze methode GEP effectief reduceert. Tevens bestuderen de onderzoekers of MMC de leeropbrengsten en het klasniveau verhoogt. De gebruiksvriendelijkheid van MMC wordt getoetst door tevredenheidsonderzoek onder leerkrachten en uitvoerders.
3. Verankering. De bevindingen uit de ontwerp- en testfase worden verankerd in een opleidingsmodule voor Multi-method coaches en in een plan voor de adoptie van MMC binnen het primair onderwijs en de lerarenopleidingen.


Beoogde resultaten
Het project levert een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs op de betrokken basisscholen. Dit gebeurt door MMC zo vorm te geven dat leerkrachten leerlingen met GEP goed kunnen begeleiden en planmatig aan gedragsverandering kunnen werken, zodat de GEP van leerlingen afnemen. Na training kunnen scholen zelf¬standig gebruik maken van MMC en profiteren van de expertise in het opgebouwde netwerk.

Bij succesvolle uitvoering en aantoonbare effectiviteit wordt de methode opgeschaald naar de begeleidingsstructuur en het cur¬riculum van alle betrokken opleidingen van de instellingen voor hoger onderwijs.

De kennis en inzichten die het programma oplevert, worden verspreid onder de maatschappelijke partners via werkbijeenkomsten en kennisateliers voor de aangesloten organisaties, een website, proefschriften en publicaties in (inter)nationale vak¬tijdschriften voor leerkrachten en zorgprofessionals. Het programma wordt verder ondersteund door het Landelijk Platform Onderwijs en Jeugdzorg, waarin twintig landelijke koepel- en brancheorganisaties van professionals en instellingen in onderwijs en jeugdzorg samenwerken.

Contactinformatie

Hogeschool Inholland

Ellen Steijvers
Contactpersoon

Monique Dijkstra
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dolf van Veen
Programmaleider

Consortiumleden

  • Fontys Fydes
  • SCOOR
  • Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)
  • Stichting Eenbes
  • Yulius Academie
  • Yulius Ambulant Begeleidingsdienst

Netwerk- en projectleden