Praten kan ik niet, communiceren wil ik wel

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2012
Einddatum
1 januari 2016
Thema's
Gezondheid en Zorg, Jeugdzorg

Praten kan ik niet, …. maar communiceren wil ik wel!

Gewogen keuze ondersteunende communicatiehulpmiddelen

2011-08-23

Aanleiding
De partners in deze projectaanvraag worden in toenemende mate geconfronteerd met personen die voor hun communicatie afhankelijk zijn van communicatieondersteunende hulpmiddelen (COH), bijvoorbeeld een spraakcomputer, maar daarover niet beschikken. Sommigen kregen een verkeerd COH, anderen een COH dat niet meer past bij de cognitieve en sociale ontwikkeling die de gebruiker heeft doorgemaakt. Na toewijzing van een COH vindt slechts een beperkte training in het gebruik ervan plaats. Evaluatie van het gebruik en/of aanpassing van de mogelijkheden horen niet tot de standaardzorg in Nederland. Van een groot aantal kinderen blijft hierdoor de ontwikkeling achter bij hun sociale, intellectuele en communicatieve mogelijkheden.


Doelstelling
Doel van dit project is om kinderen/jongeren met ernstige communicatieve beperkingen in staat te stellen om, met behulp van gespecialiseerde hulpmiddelen, op hun eigen wijze hun communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Hiertoe wordt binnen verschillende cohortstudies de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling vastgesteld die het kind met een COH doormaakt. De ontwikkelingsmijlpalen worden gekoppeld aan een standaardprocedure en een vragenlijst, waarmee de aard, de ernst en classificatie van de communicatieve beperkingen wordt bepaald.

Zodoende kan voor ieder kind het best passende COH uitgezocht en aangepast worden qua bediening, inhoud en weergave. Het project ontwikkelt een trainingsprogramma voor alle betrokkenen, gericht op efficiënt gebruik van het COH. Dit trainingsprogramma wordt geëvalueerd op effectiviteit in communicatieve redzaamheid, kwaliteit van leven en geletterdheid. Er zal voor leraren speciale onderwijszorg en zorgprofessionals een onderwijseenheid ontwikkeld worden rond het bepalen van het juiste communicatiehulpmiddel.


Beoogde resultaten
Het project levert meerdere producten op:

• Een overzicht van de beschikbare COH met de hulpmiddelkenmerken.
• Een ‘Technology assessment and development Roadmap’ met protocollen voor het traject van assessment, toewijzing, monitoring en aanpassing, dan wel uitbreiding en/of vervanging van het COH.
• Geïnteresseerde professionals kunnen deze roadmap downloaden via de website van het expertisecentrum van Fontys Paramedische Hogeschool.
• Een landelijk beschikbaar protocol voor leveranciers van COH met gevalideerde vragenlijsten voor toewijzing en evaluatie.
• Een onderwijseenheid voor zorgprofessionals en leraren speciale onderwijszorg waarin kennis over de keuze en het gebruik van COH overgedragen wordt.
• Trainingsprogramma’s die consortiumleden kunnen geven aan gebruikers van COH en betrokken professionals.

De ontwikkelde onderwijsprogramma’s worden binnen de curricula van de betrokken hbo-opleidingen geïmplementeerd. De standaardprocedure en vragenlijst worden beschikbaar gesteld via de website van het Fontys kenniscentrum. Ter afsluiting van het project is er een slotsymposium voor betrokken professionals en studenten.

Contactinformatie

Fontys Paramedische Hogeschool

Yvonne van Zaalen
Contactpersoon

Johan Vlugter
Contactpersoon

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

 • BOSK Vereniging
 • Care 4 more
 • CFE-groep
 • Eelke Verschuur
 • Jabbla b.v.b.a.
 • Klein en Melgert Developments BV
 • QuoVadis Nederland BV
 • Roessingh Diensten Groep B.V.
 • RTD het dorp BV
 • SeeEzi BV TinyETE Nederland
 • Technology Trial Centre