Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Procesoptimalisatie van de maakindustrie in Oost-Nederland

Thema's:
Proces- en Voedselindustrie, Maakindustrie
Doorlooptijd:
van 1 januari 2006 tot 1 juli 2007
Mondiaal gezien blijft de markt voor de maakindustrie een groeimarkt. De maakindustrie in Nederland wordt echter geconfronteerd met een sterke toename in concurrentie door globalisering. Dit betreft vooral groot-serie eenvoudig werk met een hoge looncomponent in de kostprijs. De productie van laagwaardig en repeterend werk verdwijnt daardoor steeds vaker naar lage lonen landen. Uitbesteders (grote bedrijven) gaan zich steeds meer toeleggen op hun kernactiviteiten: productontwikkeling, design, marketing en verkoop. Zij gaan meer uitbesteden en stoten eigen productiefaciliteiten af. Maar van toeleveranciers vragen zij meer, namelijk completer toeleveren en het toepassen van innovatieve productietechnologieën. De verschuiving van productiecapaciteit van uitbesteders naar (MKB) toeleveranciers, biedt voor deze bedrijven groeimogelijkheden van 10% tot 15%. De dominante regio’s in de maakindustrie in West Europa zijn: Zuid Duitsland, Zwitserland, Oost Frankrijk en Noord Italië. Deze landen hebben technologisch gezien geen voorsprong maar wel een efficiëntere machinebezetting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door invloed van grootserie fabricage in deze landen.

In Nederland is de toeleverende industrie meer gericht op de klein-serie machinebouw en heeft de efficiencyslag nog onvoldoende vorm heeft gekregen. De Nederlandse maakindustrie moet zich richten op complexere producten en productieprocessen met een hogere toegevoegde waarde. De drie belangrijkste kennis leveranciers én kennishalers voor de maakindustrie zijn de Saxion Hogeschool, ROC Twente en Kenniscentrum STODT.