Productiviteitverbetering bij toeristische bedrijven

Status
Beëindigd
Startdatum
1 juni 2009
Einddatum
1 juni 2010
Thema's
Toerisme, Sport en Recreatie

Aanleiding
Een productieve bedrijfsvoering is voorwaarde voor de concurrentiekracht van een bedrijf en voor een sector als geheel. Bedrijven in de toeristische en vrijetijdssector (accommodatiebedrijven, watersportbedrijven, outdoorbedrijven en fitnessbedrijven) vragen zich af hoe zij door een efficiëntere bedrijfsvoering en het verkrijgen van een hogere klantwaarde hun productiviteit kunnen verbeteren. Ondersteund door hun brancheverenigingen (in eerste instantie Recron en Hiswa) vragen zij NHTV internationaal hoger onderwijs Breda een project te starten dat hen hierbij op weg helpt.

Doelstelling
Binnen het project wordt aan deelnemende bedrijven een pakket geboden ter verbetering van hun eigen productiviteit. Dit pakket bestaat uit de deelname in een benchmark en het bieden van instrumenten en best practices om de uitkomsten te vertalen in maatregelen. Via het project kan NHTV haar kennis rondom productiviteit uitbouwen en meer praktisch toepasbaar maken.

De benchmark met vergelijkbare bedrijven biedt een individueel bedrijf inzicht in waar kosten relatief hoog zijn, opbrengsten achter blijven en vooral waar de verhouding tussen input en output niet optimaal is. Heeft een bedrijf eenmaal dit inzicht dan is de volgende stap het nemen van maatregelen om verbeteringen aan te brengen. Via kennis van de factoren die productiviteit bepalen wordt een verbeteringsplan opgesteld. In dit verbeteringsplan is aangegeven hoe de instrumenten, die de productiviteit kunnen verbeteren, worden ingezet. Inzicht in best practices is hierin cruciaal. Na ca. een half jaar vindt een evaluatie plaats.

Door bedrijven bij elkaar te brengen en werkwijzen en best practices te laten uitwisselen vindt kenniscirculatie plaats. Deze wordt versterkt doordat vanuit het project deze best practices worden geanalyseerd en worden ‘rondgepompt’ naar andere groepen van deelnemende bedrijven. Verder wordt de kennis binnen de branche uitgedragen via publicaties en via een website en een symposium. Buiten het kader van het project zijn ook workshops voorzien.

Beoogde resultaten
Het resultaat van dit project kan afgemeten worden aan het aantal deelnemers en de uitkomsten enquête over het effect van dit project. De uiteindelijke ambitie is dat de vrijetijd- en toeristische sector productiever gaat werken en via innovatieve oplossingen efficiënter gaat werken en meer klantwaarde creëert. Om deze ambitie te bereiken wordt een Platform Productiviteit opgericht. Dit platform ondersteunt de kenniscirculatie, neemt initiatieven tot projecten, stemt initiatieven op elkaar af, stimuleert samenwerking en draagt zorg voor netwerkvorming.

Contactinformatie

Breda University of Applied Sciences

Noortje van der Poel
Contactpersoon

Corné Kops
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 076-5333213

Sacha Paans
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 076-5332145