Professioneel ouderschap

Status
Beëindigd
Startdatum
1 november 2012
Einddatum
1 november 2014
Thema's
Jeugdzorg
Regeling
RAAK-publiek

Professioneel Ouderschap
Interactionele vaardigheden in alledaagse leefsituaties in gezinshuizen
2012-14-4P
Pubers (van twaalf jaar tot volwassenheid) met complexe gedragsproblematiek, worden na uithuisplaatsing vaak in een gezinshuis geplaatst. Het doel hiervan is om de jongere continuïteit te bieden en een plaatsing voor de lange termijn (tot volwassenheid) te bewerkstelligen. Uit de praktijk blijkt echter dat – juist bij pubers – de doelstelling van een langdurig verblijf niet altijd wordt gehaald. Jongeren zijn soms zo moeilijk hanteerbaar dat ze toch moeten worden doorgeplaatst naar een andere plek. Dit is voor alle partijen vaak zeer schadelijk.
De professionele relatie tussen de opvoeder en de jongere is van cruciaal belang voor het slagen van een gezinshuisplaatsing. In dit project willen we te weten komen wat in deze relatie van belang is en waarom. Bovendien willen we zicht krijg op het hoe van de professionele relatie. Onderzocht zal worden waarom het sommige professionele opvoeders wél lukt om tot een opvoedrelatie te komen met deze jongeren en waarom dit anderen niet lukt.
Doelstelling
De centrale vraagstelling in dit project is: Hoe handelen professionele opvoeders in interactie met jongeren met ernstige gedragsproblemen, in alledaagse leefsituaties van een gezinshuis, op een zodanige wijze dat er herstel in ontwikkeling en toekomstgerichtheid ontstaat?
Het consortium wil praktijkgericht onderzoek verrichten naar professioneel ouderschap in alledaagse leefsituaties in gezinshuizen. Samen met 45 professionele opvoeders zal het consortium kennis opdoen en hulpmiddelen ontwikkelen. Zo worden de vaardigheden van professionele opvoeders uitgebreid en neemt de kwaliteit van de opvoedingsrelatie toe, zodat meer jongeren met succes in een gezinshuis kunnen wonen.
Resultaten
De vraagstelling wordt in deelvragen beantwoord en levert de volgende producten op:
• Een praktijkmodel voor de professionele omgang met jongeren met gedragsproblemen.
• Een dvd met een overzicht van werkzame interactionele vaardigheden.
• Een training voor professionele opvoeders over puberteit en gedragsproblemen, waarin aansluiting via interactionele vaardigheden centraal staat.
• Een begeleidingsinstrument waarmee, samen met professionele opvoeders en jongeren (door een werkbegeleider) gereflecteerd kan worden op de communicatie en de kwaliteit van de relatie.
• Een rapportage per participerende instelling en twee publicaties.
• Een website waarin alle kennis openbaar wordt gemaakt en waar gezinshuisouders ervaringen kunnen uitwisselen.

Contactinformatie

Christelijke Hogeschool Ede

Martine Noordegraaf
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0318-696848

A. Bestebreur
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0318 696487

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden