Profs Klaar voor de toekomst.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 april 2011
Einddatum
1 juni 2013
Thema's
Onderwijs
Regeling
RAAK-publiek

Aanleiding
De studiekeuze is voor ieder kind een enorm belangrijke en moeilijke keuze. De keuze wordt door enorm veel factoren beïnvloed. Bijvoorbeeld factoren binnen de school (leraren, klasgenoten, decanen), de thuissituatie (ouders, sociale vaardigheden) en het kind zelf (ambitie, leertempo, zelfbeeld). Advisering over de studieloopbaan bepaalt mede het succes van de vervolgopleiding. Toch blijkt de aansluiting tussen opleidingen regelmatig een struikelblok te zijn. Een uitvalpercentage van 2,7% in VO en VMBO is een indicatie dat er iets kan verbeteren aan het studieloopbaanproces.
Scholen uit Twente hebben daarbij hulp gezocht van Saxion en Hogeschool Edith Stein (HES). De studieloopbaanbegeleiders hebben behoefte aan inzicht in de kwaliteit van hun advies, en aan concrete en praktische instrumenten en vaardigheden waarmee zijn hun rol kunnen verbeteren. Ook geven zij aan dat er gekeken kan worden naar de samenwerking tussen scholen onderling.

Doelstelling
De scholen in Twente hebben de volgende vraag aan de hogescholen geformuleerd: Geef ons inzicht in de kwaliteit van onze studieloopbaanadvisering en geef ons concrete en praktische instrumenten en vaardigheden waarmee wij onze rol kunnen verbeteren. Kijk daarbij ook goed naar de samenwerking tussen scholen onderling.
Er zijn drie domeinen benoemd waarop onderzoek en kenniscirculatie wordt ingezet:
De stand van zaken: kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de stand van zaken nu en straks (nul- en vervolgmetingen).
Handelingsrepertoire van professional: persoonlijke kennis en vaardigheden van studieloopbaanbegeleiders.
Professionele organisatie: effectieve samenwerkingsvormen binnen en tussen scholen (in de keten).

Beoogde resultaten
Het project beoogt het versterken van het professioneel handelen van studiebegeleiders in het PO, VO, VMBO en MBO in Twente, en het versterken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een studieloopbaan van leerlingen. Er worden samenwerkingsvormen binnen de keten ontworpen op basis van best practices. Ook ouders worden betrokken bij dit project.
De deelnemende hbo-partners hebben al langer goede ervaringen met kenniscirculatie. Ook de beroepskolom is met partners als ROC van Twente en UT. Voor HES en Saxion levert de werkwijze bovendien waardevolle praktijkkennis op waarmee het curriculum van de opleiding kan worden geactualiseerd.

Contactinformatie

Saxion Hogescholen Enschede

Clemens Schellens
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0570 603290