Projectvoorstel ‘Social Media in Your Life’; verkenning voor innovatieve samenwerking tussen HBO en middelbaar onderwijs op het gebied van 21st century skills.

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2019
Einddatum
20 juni 2019
Thema's
VH 2: Onderwijs en talentontwikkeling
Regeling
KIEM 21st Century Skills

NHL Stenden opleiding Creative Business & Communication, het Piter Jelles Leeuwarder Lyceum, het lectoraat Organisaties & Sociale Media (O&SM), Van Hall Larenstein, het online jongerenplatform ‘Suksawat’, en het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân willen met dit KIEM project de mogelijkheden verkennen voor het ontwikkelen van een duurzame samenwerking tussen voortgezet onderwijs (VO) en hoger onderwijs (HO) op het gebied van 21st century skills/mediawijsheid.
Doel van het project is het ontwikkelen en uitvoeren van een pilot rondom social media gerelateerde thema’s zoals fake-news, privacy, de rol van digitale influencers (zoals vloggers) en social media gebaseerde business modellen. Deze thema’s worden gezamenlijk door de genoemde partners uitgewerkt met als doe te komen tot innovatieve leer-werkvormen en lesproducten die vervolgens getest en geëvalueerd worden. Vernieuwend is hierbij dat de beoogde lesproducten ontwikkelt en uitgevoerd worden door studenten (ambassadeurs vanuit het HBO), die onder de begeleiding van experts (Suksawat en het lectoraat O&SM) een jaarlijks terugkerend programma ontwikkelen wat in de curricula van HO, VO en bij activiteiten en evenementen van Suksawat terugkeren. Het beoogde project zal tevens leiden tot onderzoeksactiviteiten op het gebied van social media wijsheid en aansluiten bij de wens van de Suksawat om nieuwe activiteiten te ontplooien voor het betrekken van jongeren bij hun regionale online platform. Tevens is het van belang om doormiddel van deze pilot te kijken of het project ook opgeschaald zou kunnen worden naar meer middelbare scholen in de noordelijke regio’s. De activiteiten rondom het project zullen tevens plaatsvinden in het kader van de verbinding tussen VO-HO in de regio Friesland. De inzichten, uit dit KIEM project, uitgewerkt in een draaiboek, zullen dan ook meegenomen worden voor een groter project waarbij meer kennisinstellingen, (media)bedrijven en middelbare scholen aan deel kunnen nemen.

Contactinformatie

NHL Stenden hogeschool

Martin Eenkhoorn
Contactpersoon

Deike Schulz
Contactpersoon

Netwerk- en projectleden