Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: PROMENS21

Thema's:
VH 02: Onderwijs en talentontwikkeling
Doorlooptijd:
van 6 april 2017 tot 5 augustus 2017
De ontwikkelingen in de samenleving gaan snel. Om leerlingen adequaat hierop voor te bereiden zal het onderwijs hen daarvoor de goede bagage mee moeten geven, zodat zij later actief in de samenleving kunnen participeren. Dat is geen gemakkelijke opgave, de toekomst laat zich immers moeilijk voorspellen. Het is voor docenten een uitdaging om leerlingen van het praktijkonderwijs voor te bereiden op deze onvoorspelbare toekomst en een samenleving waarin veel wordt gevraagd van hun flexibiliteit, zelfstandigheid en autonoom kunnen functioneren. Een van de mogelijkheden om op deze ontwikkelingen te anticiperen is het inzetten van 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs. Een netwerk van 8 Noordelijke scholen voor praktijkonderwijs wil samen met enkele maatschappelijke organisaties onderzoeken hoe 21e-eeuwse vaardigheden een plek kunnen krijgen in hun onderwijs en hoe maatschappelijke organisaties hierbij betrokken kunnen worden. Het doel is een levensechter en uitdagender leeromgeving te realiseren voor deze leerlingen, zodat zij nog beter worden toegerust op hun toekomstige rol in de samenleving.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden