Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Proof of product

Thema's:
VH 5: De gebouwde omgeving: duurzaam en leefbaar
Doorlooptijd:
van 1 mei 2017 tot 30 april 2018
Naar aanleiding van diverse vragen van mkb bedrijven in de bouw die actief zijn op het gebied van duurzaam bouwen hebben mkb bedrijven samen met de lectoraten Duurzaam Bouwen, Innovatie, Bouwproces en Techniek en Sustainable Business drie Kiem vang projecten ontwikkeld. De serie projecten richt zich op het in kaart brengen en onderbouwen van de positieve (technische) eigenschappen van biobased isolatieoplossingen met als doel het gebruik van deze materialen te bevorderen. Uit de praktijk bleek dat verschillende partijen weliswaar overtuigd zijn van de voordelen van biobased isolatieoplossingen, maar dat er nog veel vragen zijn met betrekking tot techniek en de risico's van de verschillende biobased isolatie oplossingen. De verschillende bedrijven gaven aan graag te willen participeren in onderzoekstrajecten die bijdragen aan het oplossen van de vragen waar ze in de praktijk tegenaan lopen.
Om de marktkansen van biobased isolatieoplossingen daadwerkelijk te vergroten zijn in overleg met diverse mkb bedrijven drie KIEM VANG trajecten ontwikkeld die bijdragen om de prestaties van oplossingen te onderzoeken. Via de KIEM VANG onderzoeksprojecten wordt daarvoor in eerste instantie kennis en kunde ontwikkeld en wordt tegelijk het vertrouwen in biobased bouwen in de bouwketen vergroot.

Proof of Product onderzoekt de vragen van professionals over de eigenschappen, de toepassing en de risico's van de verschillende biobased isolatieproducten op materiaal-niveau, inclusief de milieuvoordelen.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden