Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Rapid Manufacturing

Thema's:
Maakindustrie
Doorlooptijd:
van 1 september 2008 tot 31 juli 2009
Aanleiding
Met uitvoering van dit programma wil het consortium onderzoeken in hoeverre en onder welke condities Rapid Manufacturing technologie geschikt is, om ingezet te worden als efficiënt productiemiddel voor fabricage van enkelstuks en kleine series van geometrisch complexe onderdelen in het midden- en kleinbedrijf. Het ontbreekt hen echter aan de kennis en de tijd om op basis van een gefundeerde onderbouwing tot introductie van RM-techologie in hun bedrijf over te gaan. De afgelopen jaren is er op het gebied van Layered Manufacturing technologie een enorme vooruitgang geboekt. Er treedt een verschuiving van Rapid Prototyping naar Rapid Manufacturing (RM) op. Snelle, seriematige productie van functionele eindproducten is nu met Layered Manufacturing technologieën mogelijk. De potentiële voordelen hiervan zijn evident: geen gereedschapkosten, zeer korte time-to-market, snelle invoering van eventuele productwijzigingen, geen of slechts lage voorraadkosten en natuurlijk een lagere kostprijs van het eindproduct

Doelstelling
De specifieke doelstelling van het huidige consortium is tweeledig:
- Voor de bedrijven, om een bredere kijk te krijgen op Layered Manufacturing technologie, hiervan kennis te nemen en (eerste) ervaring in op te doen.
- Voor Hogeschool Engineering, om docenten en studenten aan de hand van praktijkcases expertise te laten verwerven, te integreren in haar opleidingsactiviteiten en de resultaten te verspreiden naar andere in potentie geïnteresseerde bedrijven.

Resultaat
Het wegnemen van ogenschijnlijke drempels voor toepassing van Rapid Manufacturing in de bedrijven vormt de kern van het beoogde eindresultaat van het project. In termen van concrete producten zal uitvoering resulteren in een onderzoeksrapport over bruikbaarheid van de ontwikkelde methodieken en de toegepaste tooling. Daarnaast draagt ook het stapsgewijs doorlopen van het proces van projectuitvoering en prototypebouw van de cases (inclusief user requirements, systeemontwerp en acceptatietest) direct bij aan realisatie van de geformuleerde doelstelling.

Consortiumleden