RE-ORGANISE

Status
Beëindigd
Startdatum
1 mei 2016
Einddatum
30 april 2018
Thema's
Overige
Regeling
RAAK-mkb

RE-ORGANISE
Sluiten van stedelijke kringlopen door decentrale verwerking van organisch bedrijfsafval

Aanleiding
Gescheiden afvalinzameling is in Nederland algemeen gebruik. Toch blijkt het – vooral in de grote steden – niet altijd even gemakkelijk. Daar levert de centrale inzameling van organisch afval (waaronder gft) van huishoudens en bedrijven vaak sterk wisselende of slechte kwaliteit afval op.

Ervaringen uit de beroepspraktijk leren dat decentrale inzameling en verwerking van organische reststromen een oplossing kan zijn voor dit probleem. Koplopers onder circulair georiënteerde bedrijven zoeken naar manieren om te verdienen aan hun organische afval als grondstof. Het ontbreekt hun echter aan kennis over businessmogelijkheden. Datzelfde geldt voor leveranciers en afnemers van installaties die decentrale verwerking mogelijk maken. Kortom, er is behoefte aan organisaties en technische kennis over het beter vermarkten van de technieken voor decentrale afvalverwerking.

Doelstelling
RE-ORGANISE wil deze leemte vullen. De centrale onderzoeksvraag in dit project luidt dan ook: ‘Hoe kunnen organische reststromen decentraal worden verwerkt en benut, door de inzet van nieuwe technische en organisatorische oplossingen, om daarmee meer economische en ecologische waarde te creëren?’

Om deze vraag te beantwoorden doen de onderzoekers in dit project casestudies op drie verschillende stadslandbouwlocaties. Hiervoor werken zij samen met verschillende leveranciers van verwerkingsinstallaties en met koplopers in de opkomende bedrijfstak van professionele stadslandbouw (zoals agrarische ondernemers met horeca op het bedrijf). Verschillende scenario’s worden concreet gemaakt: kan snoei- en restaurantafval straks bijvoorbeeld worden omgezet in eiwitten voor de voedingssector, in milieuvriendelijke potgrond of in biogas voor verwarming van het restaurant?

Beoogde resultaten
Het project levert de volgende concrete resultaten op:
• een ‘keuzekaart’ waarmee bedrijven met organische reststromen kunnen bepalen welke verwerkingstechnieken wanneer rendabel zijn;
• circulaire businessmodellen voor drie cases (Tuinen van West, Uit je eigen stad, Noordoogst) inclusief aanbevelingen voor implementatie en mogelijkheden voor repliceerbaarheid;
• randvoorwaarden en aanbevelingen voor doorontwikkeling van kleinschalige verwerkingsmethoden voor decentrale verwerking (technisch en organisatorisch).

In dit RAAK-project worden meerdere branches bij elkaar gebracht uit de agro-, food- en technieksector. Doordat de bedrijven een verschillende plek in de keten innemen, is een (blijvende) samenwerking voor elk van de bedrijven waardevol. Door gebruik te maken van elkaars producten (installaties) en reststromen (als grondstof) ontstaat een duurzame samenwerking. De consortiumpartijen dragen actief bij aan het verspreiden van de opgedane kennis en aan het uitbreiden van het netwerk.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Kasper Lange
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kasper Lange
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dymph van Outersterp
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 020-5953328

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden