Rechtdoen met verschillen met behulp van ICT, iXperium

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2012
Einddatum
1 september 2014
Thema's
Onderwijs
Regeling
RAAK-publiek

iXperium: Recht doen aan verschillen met behulp van ICT
Regionaal samenwerken aan beter basisonderwijs
2010-12-3P
Aanleiding
De diversiteit onder leerlingen in het basisonderwijs zal de komende jaren sterk toenemen, zowel wat betreft de instroom, culturele achtergronden als de leerbehoeften en -potenties. Tegelijkertijd neemt de druk op talentontwikkeling en rendement toe. Hoe kunnen scholen en leraren het onderwijs anders, meer gedifferentieerd inrichten “in een groep van 30 leerlingen met een methode die weinig variatie biedt?”.
De inzet van ICT is hierbij onmisbaar. Op dit moment wordt technologie echter vaak toegepast in bestaande routines, in plaats van in nieuwe leer- en werkvormen. Bovendien voelen leraren en hun opleiders zich nog niet competent om zelf ICT-rijke leerarrangementen in te richten. Het ontwerpen van die leermiddelen is een nieuwe taak waarvoor professionalisering nodig is.
Doelstelling
In communities of practice (de ‘iXPERIUM-ontwikkelkringen’), wordt gewerkt aan het ontwerpen van arrangementen die meer recht doen aan verschillen tussen leerlingen in het basisonderwijs. De iXPERIUM-ontwikkelkringen bestaan uit deelnemers uit onderwijs, onderzoek en opleiding. Zij beogen:
• Op een onderzoeksmatige manier ICT-leerarrangementen te ontwerpen die recht doen aan verschillen tussen leerlingen.
• Kennis-en competentieontwikkeling van professionals en studenten.
• Versterking van het innovatief vermogen van leraren en teams.
• Kenniscirculatie op toegepast en genieriek niveau omtrent het recht doen aan verschillen met behulp van ICT.
Beoogde resultaten
Deelnemende scholen verwachten meer maatwerk voor leerlingen en beproefde en bruikbare ICT-leerarrangementen die recht doen aan verschillen tussen leerlingen, met een heldere omschrijving van doelgroep, context en effect. De onderwijspraktijk en PABO verwachten dat leraren en opleiders visie en kennis hebben ontwikkeld over het recht doen aan verschillen met behulp van ICT. De PABO verwacht een geactualiseerd onderwijsprogramma, waarbij de onderzoeksresultaten duurzaam worden ingebed in het curriculum. Het kennisdomein en de onderwijspraktijk verwachten opbrengsten van het werken in een vraaggestuurde, ICT-rijke regionale leerwerkomgeving voor leraren, leraren in opleiding en lerarenopleiders.
De kennis in dit project wordt gedeeld in publicaties en presentaties, en via de website ixperium.nl.

Contactinformatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Arnhem)

Ivo Schrijer
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 024-3531781

Kristel Baele
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 026- 369 1500

Marijke Kral
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 024-3530015

Netwerk- en projectleden

  • Stichting De Waag Society