Regionaal innovatieprogramma maatschappelijke ondersteuning

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2007
Einddatum
1 oktober 2009
Thema's
Gedrag en Maatschappij, Gezondheid en Zorg

In Europa verandert de verzorgingsstaat in een verzorgingsmaatschappij. Dat wil zeggen: minder overheid en meer markt en een groter beroep op de burgermaatschappij. Voor professionals voor maatschappelijke ondersteuning betekent dit een andere manier van werken, namelijk zoeken naar manieren om burgers vrijwillig actief te krijgen zodat de hulpbehoevende burgers en hun directe omgeving (civil society) zelfredzamer worden.

Professionals van twee grote Limburgse welzijnsinstellingen (Trajekt en Wel.Kom) willen de ontwikkeling van nieuwe dienstverleningsvormen voortaan op een meer systematische wijze aanpakken. Zij ervaren namelijk dat ze verschillende inzichten hebben over passende dienstverlening en hebben behoefte aan een meer objectieve wijze om te bepalen welke dienstverleningsvormen in hun regio effectief zijn. Met ondersteuning van en coördinatie door de Hogeschool Zuyd ontwikkelen zij nieuwe vormen van maatschappelijke ondersteuning. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om nieuwe sociale steunstructuren ontwikkelen, best practices verzamelen en delen, methodes zoeken om burgers te activeren voor vrijwilligerswerk en bekijken hoe Trajekt en Wel.Kom hulpbehoevende burgers effectief kunnen benaderen.

Omdat Limburg in demografisch opzicht ‘voorop’ loopt, zijn de kennis, ervaringen en best practices die betrokken professionals in hun regio ontwikkelen extra relevant voor professionals in andere Europese landen. In Limburg is namelijk relatief eerder en sterker sprake van een afnemende bevolkingsomvang. Deze specifieke situatie is naar verwachting van invloed op de mogelijkheden en beperkingen voor activering van de civil society en de ontwikkeling van nieuwe vormen van maatschappelijke ondersteuning.

Binnen twee jaar willen de professionals het volgende bereiken:
- Praktijkoplossingen (best practices) voor optimale zorgondersteuning. De consortiumpartners vergelijken de best practices, vullen deze aan, verankeren en implementeren deze in de beroepspraktijk;
- Een methodenboek ontwikkelen om goede en minder goede ervaringen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning te delen;
- Nieuwe kennis verspreiden met werkconferenties, publicaties, voorlichtingbijeenkomsten en netwerkvorming.

Contactinformatie

Zuyd Hogeschool

Nol Reverda
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: (043) 346 64 35