Resilient Deltas

Status
Beëindigd
Startdatum
1 oktober 2012
Einddatum
1 november 2014
Thema's
Gedrag en Maatschappij
Regeling
RAAK-publiek

Resilient Delta’s
2012-14-10P
Aanleiding
Veiligheidsprofessionals willen een inschatting kunnen maken van de ‘resilience’ van een gemeenschap, voor het geval zich een crisis voordoet (bijvoorbeeld een overstroming). Resilience betekent veerkracht, weerbaarheid, incasseringsvermogen. Als de veerkracht van een gemeenschap goed wordt aangesproken en benut, kan de hulpverlener zijn inzet specifiek richten op de mensen die dit het hardst nodig hebben.
Veiligheidsinstellingen en hulpverleners hebben behoefte aan kennis over de manier waarop zij de veerkracht van een gemeenschap kunnen herkennen, versterken en benutten. Met die kennis, en daarop gebaseerde hulpmiddelen, kunnen zij de resilience benutten en hun eigen optreden bij een crisis beter afwegen. Zo kunnen de nadelige gevolgen van een ramp worden geminimaliseerd.
Doelstelling
De vraag die dit praktijkgerichte onderzoek wil beantwoorden is: Welke factoren zijn doorslaggevend om de resilience van een gemeenschap te vergroten en de zorgverlening door professionals daarop af te stemmen?
Het project zoekt daartoe antwoord op verschillende deelvragen, zoals: wat zijn karakteristieken van resilience, en hoe herkennen we die? Wat maakt een samenleving resilient? Hoe kan het optreden van hulpverleners worden afgestemd op een resilient community?
Er wordt onder meer gekeken naar ervaringen die in Amerika zijn opgedaan. Ook wordt er een geheel nieuw veerkracht-meetinstrument ontwikkeld en getest door de veiligheidsprofessionals: de Zeeuwse Resilience Interactie Monitor.

Het praktijkgerichte onderzoek werkt met het simuleren van overstromingsscenario’s. Ook worden in pilots binnen de gemeente Veere de mate van resilience van zes gemeenschappen onderzocht.
Beoogde resultaten
Het onderzoek leidt tot nieuwe inzichten voor de coördinerende veiligheidsprofessionals over (onder andere) het proactief stimuleren en faciliteren van de veerkracht van een gemeenschap, het maken van gefundeerde keuzes wat betreft het eigen handelen om de gevolgen van een ramp of crisis voor burgers, overheden en bedrijfsleven te minimaliseren.
Naast nieuwe kennis levert het project diverse producten op, zoals een format voor kwetsbaarheidsanalyse en omgevingsanalyse, een beslisboom, protocollen en trainingen. Veiligheidsprofessionals kunnen hun ervaringen op een virtueel platform delen. De nieuwe kennis die beschikbaar komt, wordt op verschillende manieren beschreven (website, publicaties, best practices). Ook wordt de kennis vertaald in innovatie van de betrokken opleidingen.
Het project zal hulpverleners beter in staat stellen om in te spelen op de resilience van gemeenschappen. Zo kunnen de negatieve effecten van crises worden verminderd.

Contactinformatie

HZ University of Applied Sciences

Marlies van Eenennaam
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0118-489207

Dick Fundter
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0118 489474

Consortiumleden