Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Retail promotion game

Thema's:
VH 10: Ondernemen: verantwoord en vernieuwend, VH 09: Kunst en creatieve industrie, VH 02: Onderwijs en talentontwikkeling
Doorlooptijd:
van 6 augustus 2018 tot 5 mei 2019
Na succesvol afstudeeronderzoek over het toepassen van gamification (spelelementen) in apps voor gedragsverandering is, in samenwerking met retailerexperts, het concept voor de app “Retail Promotion Game” ontwikkelt door DEVCake. In deze serious game wordt het gedrag van gebruikers gestimuleerd richting de commerciële doelen van retailers.
De game bevat software om het gebruikersgedrag met betrekking tot de doelen te analyseren. Hiermee kunnen wij een markthaalbaarheidsstudie uitvoeren, welke moet uitwijzen of het product de doelen voldoende stimuleert. A.S. Watson, een internationale retailerorganisatie, is akkoord gegaan om een pilot van de game bij hen te toetsen. Met het budget van de take-off subsidie zal de ontwikkeling van de pilotgame en de haalbaarheidsstudie bekostigd worden.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden