Robuuste Algenkweek voor AQUAcultuur (RAAQUA)

Status
Beëindigd
Startdatum
1 juni 2015
Einddatum
31 mei 2019
Thema's
Landbouw, Natuur en Milieu, Proces- en Voedselindustrie
Regeling
RAAK-PRO

Robuuste Algenkweek voor AQUAcultuur (RAAQUA)

Aanleiding
De binnendijkse aquacultuur (viskweek) is een sector met grote economische potentie. De vislarven en schelpdieren die in deze sector gekweekt worden, zijn een belangrijk product voor de (inter)nationale markt. Binnendijks produceren geeft meer grip op de kwaliteit en hoeveelheid en biedt milieuvoordelen. Aangezien er binnendijks onvoldoende natuurlijk voedsel is voor de productie van de schelpdieren en vislarven, is het voor de aquacultuurbedrijven van groot belang dat ze zelf jaarrond beschikken over voedsel – microalgen – van de juiste kwaliteit. De bedrijven kunnen echter met de huidige algenproductiesystemen geen stabiele, kwalitatief hoogwaardige algenkweek tegen aanvaardbare kostprijs realiseren.
Doelstelling
Doel van het project is het ontwikkelen van kennis over de relatie tussen omgevingsfactoren, stuurvariabelen (licht, temperatuur, medium, oogstregime en menging) en de uiteindelijke opbrengsten (kwantiteit, kostprijs en kwaliteit) bij de kweek van microalgen voor aquacultuurtoepassingen. Deze factoren en variabelen worden onderzocht bij drie soorten algen in drie soorten productiesystemen.
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Eerst onderzoekt het projectteam de kwantiteit, ofwel de productiviteit van algen en de doorwerking naar de kostprijs. Daarna komt de kwaliteit van algen en de beïnvloeding daarvan door de stuurvariabelen aan bod. Het onderzoeksteam voert manipulatieve experimenten uit op pilotschaal en monitort op productieschaal de algenkweek. Zo wordt de relatie tussen de stuurvariabelen en de kwaliteit en kwantiteit van de algenkweek in kaart gebracht. Gelijktijdig wordt onderzocht hoe men modelmatig voorspellingen kan doen over de kwantiteit en kostprijs.
Beoogde resultaten
Het programma beoogt twee uitkomsten:
1) handelingsprotocollen waarmee aquacultuurbedrijven de stuurvariabelen kunnen beheersen en hun algenkweekproces kunnen inrichten en beheren;
2) een ‘decision support model’ dat kostprijs en opbrengst van algenkweek berekent op basis van gebruikte systemen, procesvoering en algensoort.
Via de Delta Expertise Site (wiki) komen onderzoeksresultaten beschikbaar voor de beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek. De deelnemende hogescholen integreren de verworven kennis en producten in onderwijsmodules, cursussen, twee minoren, gastcolleges door professionals en in afstudeerstages bij bedrijven uit het projectnetwerk.
Tijdens het onderzoek vindt al gedeeltelijk implementatie plaats bij de betrokken bedrijven (uitvoering experimenten op locatie). Voor de samenwerkingspartners worden er daarnaast projectbijeenkomsten meetcampagnes, masterclasses en workshops georganiseerd. Verdere kennisuitwisseling en -verspreiding verloopt via wetenschappelijke publicaties, artikelen in vaktijdschriften, nieuwsbrieven, presentaties in bedrijfsnetwerken en bij kennisinstellingen, een Massive Open Online Course, een studiereis naar China (Shanghai Ocean University), een definitief onderzoeksrapport en een slotconferentie.

Contactinformatie

HZ University of Applied Sciences

Jeroen Wijsman
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0118-489470

Marlies van Eenennaam
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0118-489207

Jasper van Houcke
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0118-489470