Ruimte voor Bèta

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2008
Einddatum
1 september 2010
Thema's
Onderwijs

Aanleiding
Regelmatig geven leerkrachten aan dat zij tekortschieten als het gaat om het stimuleren van de BètaTalentkracht van hun leerlingen. De VTB- en VTBPro-projecten bieden leerkrachten veel lessuggesties voor Techniekopdrachten op vaardigheidsniveau. De bijbehorende leskisten en techniektorens zijn gemakkelijk toe te passen in het onderwijs. Leerlingen vinden het leuk, maar dat is niet genoeg. Oorzaak is vaak dat zij onderwezen worden door VTB ervaren leerkrachten die zó weinig affiniteit met bèta hebben, dat zij onvoldoende in staat zijn om Wetenschap & Techniek in hun onderwijs te integreren. Leerkrachten hebben dan ook behoefte aan differentiatiemogelijkheden en aan kennis. En vooral aan een aansprekende didactiek die toepasbaar is in een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.

Doelstelling
De ontstane achterstand vereist een lange termijn aanpak èn een diepte-investering in de kennisdeling van leerkrachten in het PO. Algemene doelstelling van het programma “Ruimte voor Bèta” is dan ook de ontwikkeling en implementatie van een aansprekende bèta didactiek op basisscholen in Noord-Nederland. Het startpunt is het volgen van workshops in de BètaRuimte. Leerkrachten ervaren, mét de leerlingen, dat Techniek uitdagend en niet abstract is. In de BètaRuimte is letterlijk ruimte om thema’s in het groot en in breder perspectief te beleven. Ze ervaren dat de talentkracht van kinderen door de bètadidactiek en het gebruik van multimedia en ICT aangesproken wordt. Op hun eigen school werken leerkrachten, met behulp van studenten, verder aan het structureel vormgeven van de bètadidactiek, het gebruik van multimedia en de doorlopende leerlijnen.De benodigde competenties en inhoudelijke kennis kunnen leerkrachten door het innovatieprogramma in een veel korter tijdsbeslag verwerven, dan ze kunnen bereiken met buitenschoolse bijscholing. Het programma sluit aan bij het activiteitenprogramma van het Kenniscentrum Wetenschap & Techniek.

Resultaat
De pilotscholen vormen tijdens de looptijd van dit innovatieprogramma een netwerk. Het breidt zich geleidelijk regionaal uit. De leerkrachten van de pilotscholen worden ingezet bij de scholing van leerkrachten vanaf schooljaar 2009, en bij het verzorgen van de workshops. Na afloop van het project wordt Ruimte voor Bèta belegd bij het Kenniscentrum voor Wetenschap & Techniek. Leerkrachten kunnen op die manier blijvend gefaciliteerd worden in de kennisdeling. Alle (Nederlands sprekende) basisscholen kunnen dan van de bètadidactiek en de lessuggesties gebruik maken.

Contactinformatie

Hanzehogeschool Groningen

G.H.A. de Boer
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Consortiumleden

  • Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Zuidhorn
  • Mgr. Niënhausstichting
  • Stichting Groningse School Vereniging
  • Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG)

Netwerk- en projectleden