Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Samen innoveren naar een Europees niveau in de podiumkunsten

Thema's:
Kunst, Cultuur en Creatieve Industrie
Doorlooptijd:
van 1 december 2007 tot 1 december 2009
De aanleiding tot het RAAK programma is gelegen in de veranderende omgeving die vragen oproept bij de professionele podiumkunstenaars. Landelijk zijn veel veranderingen waarneembaar op het gebied van het publiek en haar belangstelling. Daarnaast veranderen de structuren in de keten van de podiumkunsten, enerzijds door de toenemende ondernemende mentaliteit van podiumkunstenaars. Anderzijds door de veranderingen in de financieringsstructuur van de cultuurplaninstellingen, wat leidt tot veranderende relaties in de keten van podiumkunsten. In Zuid Limburg geldt bovendien dat vanuit de regio en met name vanuit de stad Maastricht, een groot beroep wordt gedaan op de podium-kunsten om zich sterk te innoveren zodat de sector zich kan meten met het Europese niveau.

Een zestal podiumgezelschappen hebben daarom onder supervisie van het lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, van de lector prof. dr. Maarten Doorman, een Regionaal Innovatieplatform Podiumkunsten opgericht. De ambitie van het consortium is om binnen de gestelde veranderingen, met erkenning van de spanningen die de autonomie van de kunsten bergt, te komen tot gezamenlijk onderzoek naar elkaars artistieke ambities. Door dit onderzoek dient een, innovatief en uniek aanbod aan podiumkunsten te ontstaan dat zich kan meten aan het Europese niveau. Ook dienen de innovaties te leiden tot nieuwe ontwikkelingen in het kunstvakonderwijs.Als belangrijkste resultaten van het project zijn beoogd:
• nieuwe vormen van, en een verdieping binnen, de professionele podiumkunsten, door innovaties die op Europees niveau meetellen;
• verbreding van zakelijke perspectieven door onder meer een waarneembare verbeterde relatie met het publiek en nieuwe ondernemingsmogelijkheden voor de professionals.