SamenMarkt®: Samen werken in de Tuinbouwmarkt

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2015
Einddatum
31 augustus 2017
Thema's
Landbouw, Natuur en Milieu
Regeling
RAAK-mkb

SamenMarkt®: Samen werken in de Tuinbouwmarkt

Aanleiding
De glastuinbouw verkeert in zwaar weer. Dat komt grotendeels omdat de prijzen niet op een transparante manier tot stand komen via vraag en aanbod. Daardoor verdienen glastuinbouwers te weinig. Momenteel kan 50% van de Nederlandse glasgroentebedrijven niet aan de betalingsverplichtingen voldoen en heeft nog eens 15% geen geld om in het bedrijf te investeren. Als de sector niet verandert, komt ook de laatste 35% in de problemen.
Glastuinbouwers vragen zich af hoe zij hun marges kunnen vergroten en hoe zij tot een rendabele businesscase kunnen komen.

Doelstelling
In dit project ontwikkelt Hogeschool Inholland samen met glastuinbouwers, ketenpartijen en kennisinstellingen TU Delft en LEI Wageningen UR, een innovatieve marktsimulatie op basis van agenttechnologie. Deze simulatie biedt telers en ketenpartijen een veilige omgeving om te ‘experimenteren’. Daarmee wordt onderzoek gedaan naar het marktfunctioneren en de mogelijkheden voor verbetering van de businesscases van glastuinbouwers door producten op een meer onderscheidende manier tegen een goede marge in de markt te zetten.

Beoogde resultaten
Het onderzoek leidt tot nieuwe kennis over
- het functioneren van de huidige, niet-transparante, markt in de glastuinbouw;
- mogelijkheden om met nieuwe marktmechanismes en ketensamenwerkingen, businesscases van mkb-glastuinbouwers te verbeteren; en
- de mogelijkheden om met agenttechnologie een complexe markt te modelleren.

Daarnaast is de simulatie – bij gebleken succes – meteen de opstap voor een mogelijk nieuw grootschalig marktmechanisme voor de glastuinbouwsector, zoals gedistribueerde ‘digitale veiling(en)’.
De opgedane kennis wordt gebruikt in het onderwijs van Hogeschool Inholland. De simulatie wordt gekoppeld aan een op te zetten ‘kenniswerkplaats’ bij Inholland, waar telers ook na afloop van het project gebruik van kunnen maken.

Contactinformatie

Hogeschool Inholland

Diane Kromhout
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Olaf van Kooten
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Olaf van Kooten
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Monique Dijkstra
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Netwerk- en projectleden