SAVE in woord en daad: Onderzoek ter verbetering va het samenwerken aan veiligheid rond jeugd in Midden Nederland

Status
Beëindigd
Startdatum
1 mei 2016
Einddatum
31 oktober 2018
Thema's
Jeugdzorg
Regeling
RAAK-publiek

SAVE in woord en daad

Aanleiding
De rol van professionals in de jeugdbescherming is door de transitie en transformatie van de jeugdzorg sterk in beweging. Sinds 2015 werken professionals in Midden-Nederland volgens de uitgangspunten van SAVE: Samenwerken aan Veiligheid. Vijf pijlers staan centraal: veiligheid als primair doel; eigen kracht & regie; één melding volstaat; gebiedsgericht werken; lerende praktijk. Deze pijlers worden door de meeste professionals onderschreven.
De eerste ervaringen met SAVE leiden bij hen echter ook tot vragen over de grote diversiteit in de uitvoering en over de afweging tussen ingrijpen vanwege veiligheidsrisico’s en zoveel mogelijk verantwoordelijkheid laten bij de burger. Samenwerking is belangrijk maar blijkt in de praktijk soms lastig door verschillen tussen professionals in opdracht, expertise, opvattingen en ervaringen.

Doelstelling
Dit RAAK-project wil bijdragen aan de inbedding en optimale uitvoering van de SAVE-werkwijze. De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen professionals optimaal uitvoering geven aan het inschatten, agenderen en herstellen van de veiligheid en het versterken van eigen kracht en regie van betrokken burgers vanuit samenwerking met elkaar, met de professionals uit de lokale teams en met de jeugdigen, gezinnen en hun netwerk?

Om die vraag te beantwoorden gaan SAVE-medewerkers uit verschillende organisaties, jeugdigen en gezinnen en lokale partners onderling en met elkaar in gesprek over veiligheid, eigen kracht en zelfregie, en samenwerking, over de spanningen daartussen en over wat goed gaat en beter kan.

Beoogde resultaten
Dit RAAK-project versterkt professionals bij het maken van afwegingen rond veiligheid en regie en bevordert een betere samenwerking. Daarmee draagt het project bij aan veiligheid en eigen kracht van de doelgroep.

De volgende concrete resultaten zijn te verwachten:
• online kennisplatform voor professionals in de jeugdsector;
• producten voor training van professionals en studenten, zoals handreikingen, portretten, weblectures en animaties;
• slotevenement voor professionals en kennisinstellingen.

De opgedane kennis wordt verspreid in artikelen in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften en uiteraard in de netwerken van de consortiumpartners.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Jacqueline Bosker
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Patrick van Veenendaal
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Consortiumleden