SBR in bedrijf

Status
Beƫindigd
Startdatum
1 februari 2012
Einddatum
1 augustus 2014
Thema's
ICT, (Internationale) Handel en Zakelijke dienstverlening

Instant Reporting
2011-18-20M
Aanleiding
Het doel van Standard Business Reporting (SBR) is het standaardiseren, harmoniseren en hergebruiken van financiƫle gegevens van ondernemingen. Er is al veel kennis ontwikkeld en gedeeld over SBR. Het expertisecentrum Instant Reporting is op dit gebied een gezaghebbend instituut. Daar is ook veel kennis aanwezig over eXtensible Business Reporting Language (XBRL). Banken en ondernemers willen overgaan op XBRL, en de overheid heeft XBRL zelfs verplicht gesteld voor de aangifte Vennootschapsbelasting.
Door die verplichtstelling ontstaan er steeds meer vragen bij de mkb-ondernemers, zoals: Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van SBR? Dit onderzoeksproject wil dat inzicht bieden, zodat ondernemers een weloverwogen beslissing kunnen nemen in hoeverre zij deze procesinnovatie in hun voordeel kunnen inzetten. Met het onderzoek willen we ook nieuwe handvatten ontwikkelen voor de invoering van SBR.
Doelstelling
Dit project heeft als doelstelling om een onderzoeksprogramma op te zetten en uit te voeren, waarmee kennis over de verwachtingen van ondernemers met betrekking tot de dienstverlening van hun intermediairs wordt verkregen. Ook geeft dit programma inzicht in (de gevolgen van) de invoering van SBR bij mkb-bedrijven.
De onderzoeksresultaten worden vertaald naar praktische handvatten en adviezen voor mkb-bedrijven over de implementatie van SBR-diensten. Daarbij worden via trainingen, congressen en publicaties nieuwe kennis en vaardigheden aan mkb-bedrijven aangeboden voor (de effecten van) het gebruik van SBR.
Dit alles moet leiden tot een virtueel kantoor, waar vertegenwoordigers uit het beroepenveld (mkb-ondernemers, boekhouders, etc.) en studenten praktische kennis kunnen opdoen over de werking van SBR in een afgeschermde omgeving.
Beoogde resultaten
De antwoorden op de vragen van de mkb-ondernemers worden beschreven in diverse boekjes met handleidingen, een stappenplan voor de implementatie van SBR en een beslismodel, toegankelijk via de website van het expertisecentrum Instant Reporting. Met het stappenplan kan de mkb-ondernemer en zijn intermediair zelf bepalen welke maatregelen hij moet nemen om tot een succesvolle implementatie van SBR te komen.
Het consortium heeft de ambitie om met de uitvoering van dit innovatieprogramma de beoogde lastenverlichting en efficiencywinst van de mkb-ondernemers in Nederland daadwerkelijk te realiseren. Daarmee worden de doelstellingen van de overheid en het werkveld, om Nederland innovatiever en daarmee succesvoller te maken, werkelijkheid.

Contactinformatie

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

 • Adbeco
 • Baker Tilly Berk N.V.
 • CreAim BV
 • De Keijzer Nipius & Co
 • HaakerDaas
 • IT4mation Holding B.V.
 • Jan Mantel
 • JNet Consultancy B.V.
 • Kaikes
 • Lentink Accountants/Belastingadviseurs
 • Logius Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mobile Keys Nederland B.V.
 • Nederlands Pensioen Instituut
 • Semansys Technologies BV
 • SINKELER studio voor idee en vormgeving
 • Vandervalk+degroot B.V.
 • Wolfsmolen Advies