Schoolbreed gedragsvraagstukken aanpakken in het VO

Status
Beëindigd
Startdatum
1 april 2011
Einddatum
1 april 2013
Thema's
Onderwijs
Regeling
RAAK-publiek

Aanleiding
Medewerkers van VO-scholen hebben, tijdens een werkbezoek aan scholen in de Verenigde Staten, het effect ervaren van School Wide Positive Behavior Support (SWPBS). Ze hebben gezien hoe scholen, onderzoekers, ontwikkelaars en regionale centra gezamenlijk effectieve methodieken ontwikkelen en onderzoeken voor de aanpak van gedragsproblemen bij jongeren. Dit gaf hen inzicht in het belang van preventief handelen in plaats van ‘te blijven dweilen met de kraan open’, zoals nu vaak wordt ervaren bij gedragsproblemen. De medewerkers willen meer op basis van feiten – voor iedereen zichtbare waarnemingen – werken aan gedragsveranderingen in hun scholen, en niet incidentgedreven, zoals nu vaak het geval is.
Ontwikkelingen in Nederland vinden sinds begin 2009 plaats onder de naam Brede Aanpak Gedrag (BAG). Om in Nederland te komen tot een werkzame en door docenten breed geaccepteerde aanpak is nader onderzoek en uitwerking in de praktijk noodzakelijk. Dit project voorziet hierin.

Doelstelling
De professionals op de scholen willen weten hoe zij de resultaten, zoals behaald met SWPBS, in Nederlandse scholen kunnen vormgeven. Ze willen, vanuit hun eigen vragen, onderzoekend te werk gaan: testen wat werkt in hun team, bij hun leerlingen, en dit alles systematisch evalueren. Dit moet de basis vormen voor een werkwijze die is gebaseerd op data in plaats van op een subjectief ‘onderbuikgevoel’.
Als vertrekpunt worden bestaande datasystemen uit de VS gekozen. Daarmee worden instrumenten ontwikkeld voor onder meer gebruik bij besluitvorming in docententeams, voor monitoring van schoolbrede implementatieprocessen door het BAG-team en voor het schoolbreed meten van resultaten. Er worden data verzameld om het effect van BAG op gedragsvraagstukken in de scholen te onderbouwen. Hierbij zullen gegevens van het Samenwerkingsverband over uitstroom en uitval vergeleken worden met de ontwikkeling bij de drie deelnemende VO-scholen.

Beoogde resultaten
Het project moet een aanpak van gedragsvraagstukken opleveren die past bij de eigen vragen van schoolteams. Deze aanpak moet de leermogelijkheden voor leerlingen verbeteren en tot minder schooluitval leiden. Op basis van ervaringen in de VS mag verwacht worden dat binnen de duur van dit tweejarig project al positieve resultaten meetbaar zijn.
Naast de instrumenten voor dataverzameling zullen op de scholen Good Practices verzameld worden. Samen met lesmaterialen voor leerlingen en materialen voor teamontwikkeling vormen zij een databank waaruit andere scholen kunnen gaan putten, naar analogie van de PBIS-website in de VS. De ontwikkelde materialen zullen door het SWPBS VO-kenniscentrum worden verzameld, op elkaar afgestemd en op een website ter verspreiding worden aangeboden. Fontys OSO zal het gedachtegoed van BAG gaan incorporeren in de masteropleiding; niet alleen heel specialistische kennis over enkele leerlingen doceren aan studenten, maar brede kennis waar alle leerlingen van profiteren.

Contactinformatie

Fontys Hogeschool Eindhoven

Johan Vlugter
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0877-875454

Anita Blonk
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: (0877) 873 292

Consortiumleden