Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: SERVITIZATIE - DE TRANSFORMATIE NAAR HET DIENSTVERLENENDE MKB-MAAKBEDRIJF; HOE KAN SMART TECHNOLOGY DAARBIJ HELPEN?

Thema's:
VH 04: Slimme technologie en materialen
Doorlooptijd:
van 24 oktober 2017 tot 12 mei 2018
Servitizatie is de ontwikkeling waarin direct aan het product gekoppelde dienstverlening een steeds grotere rol inneemt in de waardepropositie van maakbedrijven. De bekende succesverhalen van servitizatie blijven vooral beperkt tot de grotere, kapitaalkrachtige bedrijven. Nog maar weinig MKB’ers hebben servitizatie ver ontwikkeld. Daardoor dreigen zij concurrentiekracht te verliezen ten opzichte van de grotere bedrijven.

De doelstelling van dit RAAK-KIEM project is te onderzoeken:
- welke rol servitizatie kan spelen in de strategie van MKB-bedrijven;
- wat daarbij de rol van Smart Technology is;
- welke specifieke knelpunten de MKB-er ondervindt in de realisatie van deze strategie.

Beantwoording van deze vragen helpt de MKB’er die servitizatie overweegt om een koers uit te zetten, de juiste keuzes in nieuwe technologieën te maken en de consequenties van servitizatie in te schatten.

Consortiumleden