Skills4life

Status
Beëindigd
Startdatum
1 november 2013
Einddatum
1 mei 2018
Thema's
Gedrag en Maatschappij

In het vmbo en het praktijkonderwijs vindt de voorbereiding plaats van jongeren op deelname aan de
arbeidsmarkt en de maatschappij. Het blijkt dat veel leerlingen op school en op de stageplaats zich
moeilijk staande houden in sociaal, emotioneel en moreel opzicht. Het ontbreekt op dit moment aan
daarop gerichte en wetenschappelijk goed onderbouwde programma’s in ons land. De behoefte
daaraan bestaat zowel nationaal (Onderwijsraad, 2011) als lokaal (Gemeente Den Haag, 2012) bij
onderwijsondersteunende organisaties, scholen en het bedrijfsleven. De Haagse Hogeschool beschikt
over kennis met betrekking tot ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van programma’s voor het
onderwijs, die sociale, emotionele en morele vaardigheden van jongeren bevorderen. Dat is relevant
voor (toekomstige) professionals die actief zijn in het onderwijs, werkbegeleiders en ouders.

In het onderhavige vierjarige project wordt het bestaande programma Levensvaardigheden, dat
effectief is gebleken bij leerlingen in het voortgezet onderwijs, aangepast voor vmbo en
praktijkonderwijs. Aanvullend worden interventies ontwikkeld voor de stageplaats en wordt het
ouderprogramma vernieuwd. Deze innovaties leiden tot het programma ‘Skills4Life: vmbo en
praktijkonderwijs’. Het programma Skills4Life richt zich op zelfbewustzijn en persoonlijke effectiviteit
waaronder vaardigheden zoals zelfbeheersing, communicatie, betrokkenheid op anderen en het
constructief omgaan met uitdagingen en spanningen. In essentie zijn dit de vaardigheden waarmee
een jongere zichzelf kan kalmeren wanneer hij boos is, relaties kan leggen en onderhouden, vrienden
kan maken, conflicten kan oplossen en verantwoorde en respectvolle beslissingen kan nemen. Dit
bevordert het opgroeien van jongeren tot zelfredzame, emotioneel gezonde en sociaal betrokken
burgers.
Docenten van de regionaal onderwijsondersteunende organisatie Centrum 16•22, docenten en
leerlingen van vmbo en praktijkscholen, werkbegeleiders van bedrijven én ouders gaan onder
begeleiding van De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden en onderzoekers van TNO de gewenste
aanpassingen en vernieuwingen realiseren. Vanuit de bedrijfssectoren Bouw, Glastuinbouw en Horeca
zijn respectievelijk Stichting Haagbouw, Platform Gezond Beleid en Koninklijke Horeca Nederland
betrokken bij inhoud en uitvoering van Skills4Life.

Het project heeft als hoofddoelstelling: het bevorderen van de sociale, emotionele en morele
vaardigheden van leerlingen in het vmbo en praktijkonderwijs, op school, stage en thuis ten behoeve
van succesvolle voltooiing van hun opleiding, hun welzijn, het functioneren als burger in de
samenleving en, op langere termijn, van het vinden en behouden van een baan.

Het project levert nieuwe kennis en nieuwe producten op, zoals:
• Het programma‘Skills4Life: vmbo en praktijkonderwijs’, bestaande uit interventies voor leerlingen (gericht op school en stage), voor werkbegeleiders en voor ouders, en bijbehorend materialen voor leerlingen, voor professionals die actief zijn in het onderwijs, te weten docenten, pedagogen, vormingswerkers, school maatschappelijk werkers en voor stage-/werkbegeleiders en voor ouders.
• Kennis omtrent het proces van de co-constructie van een interventie-programma met alle betrokken stakeholders.
• Kennis over en strategieën voor duurzame implementatie van Skills4Life ten behoeve van professionals die actief zijn in het onderwijs.

Contactinformatie

De Haagse Hogeschool

Madelief Bertens
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

 • Bouwbedrijf A.B.J. Hoogendoorn & Zn. BV
 • Heldring VMBO
 • Hofstede praktijkschool
 • Koninklijke Horeca Nederland (KHN)
 • Lucas Onderwijs
 • LUMC Public Health en eerstelijns Gezondheidszorg (PHEG)
 • Praktijkschool de Einder
 • Praktijkschool De Poort
 • SCOH
 • St. VO Haaglanden
 • Stanislas College
 • Stichting AsBeCo
 • Stichting Centrum voor Assessment, Begeleiding en choaching Noord-Nederland (AsBeCo)
 • Stichting Gezond Beleid
 • Stichting Haagbouw