Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Slim transport, regionaal voedsel, mooi landschap

Thema's:
VH 06: Duurzaam transport en intelligente logistiek
Doorlooptijd:
van 18 september 2017 tot 17 september 2018
In dit project wordt vanuit verschillende invalshoeken de zogenaamde korte keten bestudeerd. Twee MKB-bedrijven in de regio Arnhem-Nijmegen staan centraal. Het doel is een vergroting van het aandeel regionaal voedsel in het stedelijk boodschappenmandje. Om dat te bereiken is innovatie nodig in het transport van voedsel. Het project bestudeert de organisatie van de keten, de rol van transport daarin en het effect op landschap.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden