Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Slimme Kleding: drager & perceptie

Thema's:
VH 04: Slimme technologie en materialen
Doorlooptijd:
van 15 januari 2018 tot 14 september 2018
Door de ontwikkeling van nieuwe technologieën en miniaturisering van bestaande technieken komt er steeds meer slimme kleding op de markt. Denk bijvoorbeeld aan windjacks met zonnepanelen, bh’s met ingebouwde hartslagmeting en trilvesten die de drager erop attenderen wanneer hij of zij een ongunstige houding aanneemt. Er is echter sprake van een grote technologie push en focus op functionaliteit waardoor de wezenlijk veranderde context onderbelicht blijft en slimme kleding bijvoorbeeld niet goed is afgestemd op de perceptie van de drager. Daarnaast is er ook nog niet grondig nagedacht over welke mogelijke effecten slimme kleding heeft op de mens en blijft een kritisch, analytische reflectie op de eigenschappen van slimme kleding achter op de technologische ontwikkelingen. In dit onderzoeksproject wordt samen met de industrie, ontwerpers, dragers en het hoger onderwijs onderzoek gedaan naar deze veranderende praktische en theoretische contexten die onlosmakelijk verbonden zijn met de opkomst en verdere ontwikkeling van slimme kleding. De resultaten uit dit onderzoek vormen een eerste stap naar een grotere consortium vorming en landelijke bundeling van kennis, ontwerp, onderwijs en theorievorming op het gebied van slimme kleding, van waaruit een subsidieaanvraag t.b.v. vervolgonderzoek kan worden gedaan.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden