Sluitende Aanpak Nazorg Gezinscoaching (SANG)

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2009
Einddatum
1 januari 2011
Thema's
Jeugdzorg, Gedrag en Maatschappij

Aanleiding
Probleemgezinnen in Rotterdam worden sinds een paar jaar intensief gecoacht met inzet van drang-en-dwang-methoden. Dit gebeurt met behulp van de instrumenten VIG (Vroegtijdige Intensieve Gezinscoaching), IBAG (intensieve begeleiding Antilliaanse gezinnen), GAAF (gezamenlijke aanpak Feijenoord) en GezinsKracht. De instrumenten bevatten bewezen effectieve componenten. Het is echter ook gebleken dat na afloop van een half jaar durend intensief coachingstraject het vervolg - de nazorg - niet voldoet. De overgang van de intensieve coaching naar de reguliere hulp sluit slecht aan. Professionals constateren terugval bij gezinnen en dit leidt tot frustraties voor alle betrokkenen: gezin, buurt en hulpverleners.

Aan de basis van het nazorgprobleem staan verschillende hulpverleningsvisies. Het ontbreekt professionals aan onderling vertrouwen. Zij hanteren verschillende visies op hulpverlenen met drang-en-dwang-methodieken. Maatschappelijk werkers (welzijn) zijn niet overtuigd van het nut van dergelijke methodieken en zij vinden dat cliënten zelf gemotiveerd moeten zijn. Gezinscoaches (jeugdzorg) vinden dat hulpverleners gezinnen moeten motiveren en als het nodig is op de huid moeten zitten. Dit verschil in opvatting maakt dat de match in de praktijk niet op tijd en niet volledig tot stand komt. Gezinscoaches vinden het moeilijk om gezinnen los te laten, over te dragen. Maatschappelijk werkers vinden het moeilijk om gezinnen actief op te pakken en te motiveren. Het verschil in inzicht is hardnekkig, ook omdat het is ingebakken in opleidingstrajecten. Een goede verbinding komt in de praktijk zelden tot stand. Met soms dramatische gevolgen voor gezinnen.

Doelstelling
Hoe kan effectieve overdracht van de gezinscoach naar de reguliere hulpverlener worden bewerkstelligd? Dat is de centrale vraag in dit programma. Eind 2007 is in Rotterdam het project Proeftuin Nazorg gestart, uitgevoerd door bureau RADAR, in opdracht van de gemeente Rotterdam. Het doel van dit project is om de aansluiting van nazorg op gezinscoaching beter te laten verlopen en zo het product ‘nazorg intensieve gezinscoaching’ te ontwikkelen. Deze proeftuin loopt tot eind 2008. Met behulp van een trainingstraject gaan uitvoerders van gezinscoaching en de reguliere hulpverlening binnen deze proeftuin aan de slag om de nazorg en de hierop gerichte samenwerking te verbeteren. Het projectvoorstel Sluitende Aanpak Nazorg Gezinscoaching (SANG) sluit nauw aan op dit project. Het consortium, onder leiding van de Hogeschool Rotterdam, zal de kennisateliers van de het project Proeftuin Nazorg monitoren en de uitkomsten van de laboratoriumsituatie verder brengen naar de feitelijke praktijk. Dit gebeurt door de uitvoering van vier pilots in vier deelgemeenten van Rotterdam. De verspreiding van de nieuwe inzichten loopt via de professionals: zij zijn de centrale spelers, de schakels in de keten. In de pilots worden experimenteren uitgevoerd met lokaal gedefinieerde nazorgtrajecten.

Resultaten
De resultaten zijn: professionals ontwikkelen kennis over bewezen effectieve werkwijzen in de nazorg bij multiproblem-gezinnen bij wie drang en dwang is toegepast. Zij koppelen die kennis terug naar de databank ‘Effectieve Werkwijzen’ van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Onderzoekers van de Hogeschool Rotterdam bundelen de aanbevelingen in een handboek. De gezamenlijke aanpak van een onderwijsinstelling, welzijnsinstellingen en een landelijk kennisinstituut zorgt voor duurzame doorwerking van nieuwe kennis en ervaringen. En breekt met de cultuur van de ‘one day flies van de projectencarroussel’.

Contactinformatie

Hogeschool Rotterdam

Odille Keulers
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 010 - 2414029

Frans Spierings
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 010 2414044

Ton Notten
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: (010) 241 40 44

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden