Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Smart Assessment Sustainable Tourist Destinations - SASTDes

Thema's:
VH 03: Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio
Doorlooptijd:
van 1 november 2017 tot 31 oktober 2021
De forse groei van het toerisme zorgt niet alleen voor economische vooruitgang, maar leidt ook tot negatieve effecten op milieu, sociaal-cultureel en economisch gebied van bestemmingen. Zo draagt de toeristische sector substantieel bij aan milieuschade en is wereldwijd verantwoordelijk voor 5% van de CO2-uitstoot. Vanuit de sector zijn diverse initiatieven genomen om te verduurzamen. Een veelgebruikte methode om toerisme duurzamer te maken, is om toeristische producten te onderwerpen aan een duurzaamheidsassessment, veelal leidend tot een keurmerk. Doel van deze assessments is om bestemmingen ertoe aan te zetten om tot duurzamere prestaties te komen en consumenten te prikkelen om duurzame toeristische keuzes te maken. Tot op heden blijken duurzaamheidsassessments in het toerisme niet succesvol. Dit is onder andere te wijten aan de geringe deelname aan en de beperkte interesse voor de assessments van de bedrijven in de sector. Het uitvoeren van assessments kost hen te veel tijd en moeite, en de toegevoegde waarde ervan is onduidelijk. Bovendien leiden de keurmerken nauwelijks tot gedragsverandering bij de beperkte groep in duurzaamheid geïnteresseerde eindgebruikers. Daarnaast is er een probleem met de inhoud van de assessments zelf: de gevolgen van het vervoer naar de bestemming worden niet meegenomen, terwijl juist dit element vaak doorslaggevend is in het bepalen van de omvang van de ecologische voetafdruk van een reis.
SASTDes is gericht op het aanpakken van deze sleutelproblemen in de keten van duurzaamheidsassessments voor toeristische bestemmingen, met als doel om de tijdsinvestering te beperken en de branding en marketing van duurzame bestemmingen mogelijk te maken. Om aan de bovengenoemde knelpunten een antwoord te kunnen bieden, is door NHTV en 10 andere deelnemende partijen (o.a. TUI, WUR, Bookdifferent en de gemeente Breda) de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: ‘Op welke manier kan duurzaamheidsassessment effectief en efficiënt bijdragen aan de verduurzaming van aanbod en duurzame ontwikkeling van toeristische bestemmingen?’

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden