Smart Detection of Marine Spills

Status
Beƫindigd
Startdatum
1 maart 2018
Einddatum
28 februari 2019
Thema's
VH 4: Slimme technologie en materialen
Regeling
KIEM-Smart Industry

Dagelijks worden er in opdracht van Rijkswaterstaat, patrouillevluchten uitgevoerd boven de Noordzee voor het ontdekken van (illegale) verontreiniging. Naast de geplande nationale en internationale patrouilles, worden deze vluchten ook ad-hoc ingezet in geval van een melding van een ongeval of lozing.
De observaties door deze patrouilles zijn grotendeels beperkt tot minerale olie. De informatie is voornamelijk kwalitatief, kwantificatie berust vooral op de interpretatie van de waarnemer.

Bij de NHL hogeschool is veel kennis aanwezig over het geautomatiseerd visueel interpreteren van beelden met behulp van computer vision en machine learning. De centrale vraag van dit project luidt dan ook:
Op welke wijze kunnen luchtobservaties van verontreiniging op de Noordzee, optimaal profiteren van de beschikbare nieuwe technieken op gebied van camerasystemen en beeldherkenning?

Dit projectvoorstel behelst haalbaarheidsonderzoeken richting twee (uiterste) oplossingen en een kosten-baten analyse tussen deze twee oplossingen en alternatieven.
Op basis van de uitkomsten kan aan het eind van de projectperiode goed onderbouwd, geadviseerd worden over de meest gunstige ontwikkelrichting voor de surveillancetechnologie en is alle benodigde informatie aanwezig voor een projectvoorstel voor vervolgonderzoek.

Contactinformatie

NHL Stenden hogeschool

Marieke Zeinstra
Contactpersoon

Jan van der West
Contactpersoon

Netwerk- en projectleden