Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Smart Industry en Lean in High-Variety/low-Volume productie MKB

Thema's:
Doorlooptijd:
van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019
Smart Industry (SI) technieken zijn in toenemende mate beschikbaar voor middelgrote en kleine productiebedrijven (MKB) in Nederland. Tegelijk worstelen deze bedrijven met de implementatie van deze technieken, te meer wanneer ze hun processen ook nog volop Lean proberen te ontwikkelen. Dit onderzoek wil: een scherper beeld krijgen van dilemma’s en keuzes die productie MKB’ers tegenkomen in de ontwikkeling van hun SI en Lean technieken. Als basis van de dataverzameling willen we samen met vier geselecteerde cases een viertal statusmetingen doen op het gebied van SI en Lean. Deze statusmetingen willen we verrijken met een viertal inhoudelijke studies bij diezelfde cases. Case vergelijkend onderzoek moet tot een voorlopige generieke roadmap op het gebied van SI en Lean technieken leiden. Analyse van de case study data, de voorlopige roadmap en de discussie met de bedrijven zal leiden tot dilemma’s en keuzes welke uiteindelijk de vraagarticulatie voor diepgaander vervolg onderzoek naar SI/Lean-roadmap ontwikkeling in het productie MKB vorm zullen geven.

Consortiumleden