SMART vangkooien

Status
Lopend
Startdatum
3 september 2018
Einddatum
31 juli 2019
Regeling
KIEM Water & Maritiem

Muskusratten en beverratten vormen door hun ondermijnende activiteiten in de dijken een reëel veiligheidsprobleem voor het waterrijke Nederland. Deze exoten moeten door de waterschappen bestreden worden (ook vanuit de EU) en vindt plaats met behulp van vangkooien. Het controleren hiervan is een zeer arbeidsintensieve en kostbare bezigheid en er worden vaak ongewenste soorten gevangen. In dit project gaan we zogenaamde SMART vangkooien ontwikkelen die met behulp van gedraganalyses en imagingtechnieken en door middel van speciale sensoren en software op afstand kunnen bepalen welke diersoort zich in de vangkooi bevindt . Ongewenste soorten kunnen dan weer losgelaten worden zonder dat een bestrijder ter plaatse hoeft te gaan. Dit maakt de bestrijding effectiever en efficiënter.

Contactinformatie

HAS Hogeschool

Margje Voeten
Contactpersoon

Monique de Knegt
Contactpersoon

Netwerk- en projectleden