Snelle detectie van pathogenen in de veterinaire sector

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2010
Einddatum
1 september 2011
Thema's
Landbouw, Natuur en Milieu

Aanleiding
Dit RAAK-project is een vervolgstap op voorgaande projecten binnen de NHL. Bij dit project lag de nadruk op het detecteren van organismen in de tuinbouw en de watersector. Op basis van vragen vanuit de veterinaire markt wil de NHL Hogeschool nu stapsgewijs het domein van de veterinaire toepassing verkennen. In de veterinaire sector is er grote vraag naar snelle detectie van micro-organismen. Men wil graag op locatie op eenvoudige en snelle wijze kunnen bepalen of het ziekteverwekkende organisme aanwezig is. De NHL Hogeschool heeft in samenwerking met marktpartijen een technologie ontwikkeld waarmee het mogelijk is om autonoom, snel en betrouwbaar legionella in koelwater te detecteren. Vanuit verschillende sectoren is belangstelling getoond voor deze technologie. Een veel gestelde vraag is: kan deze technologie ook voor andere organismen of voor andere omgevingen ontwikkeld worden?

Doelstelling
In overleg met de vragende partijen en de kennispartners is de volgende vraag de basis voor dit voorliggende project: kan autonome, snelle detectie van pathogene bacteriën toegepast worden in de veterinaire sector? En wel zo dat het direct ‘on site’ toegepast kan worden?
Omdat onderzoek in- en met deze sector anders is dan de sectoren waarin de NHL Hogeschool eerder met projecten werkte, wordt dit project gestart als een verkenning.

Beoogde resultaten
Vanwege het verkennende karakter van het project wordt in eerste instantie door de NHL een literatuuronderzoek uitgevoerd om te inventariseren welke ervaringen en welke kennis beschikbaar zijn over dit onderwerp. Indien de uitkomsten de gewenste resultaten opleveren zal een vervolg in een RAAK-mkb project mogelijk zijn.
In het project vormen de NHL Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en de Hanzehogeschool Groningen daarnaast samen een consortium en delen kennis met de mkb-bedrijven. Specifieke deelvragen die mkb-bedrijven uit de sector hebben gesteld zullen beantwoord worden, door met elkaar samen te werken en zo uiteindelijk de hoofddoelstelling te realiseren. Daarnaast nemen bedrijven en instellingen deel die gespecialiseerd zijn in relatiebeheer, netwerken en regionale inbedding om de netwerkvorming en regionale inbedding te borgen. De ervaringen en inzichten worden frequent gedeeld door de deelnemers bij de bijeenkomsten, het projectoverleg en de diverse websites. Daarbij wordt ook kennis binnengehaald die ontwikkeld is en wordt bij de initiatieven elders in Nederland.

Contactinformatie

NHL Hogeschool

Edwin Elferink
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-2511540

Jan Steenmeijer
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-251 11 54