SOS, Sepsismanagement door Optische Sneldiagnostiek

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2009
Einddatum
1 september 2013
Thema's
Gezondheid en Zorg, ICT, Polymeren, Chemie en kunststoffen

Aanleiding
Diagnostiek van sepsis (bloedvergiftiging) neemt veel tijd in beslag en maakt een snelle adequate behandeling van de patiënt onmogelijk. Bij verdenking van bacteriële sepsis wordt op dit moment, onmiddellijk met breedspectrum antibiotica gestart en pas na 60-80 uur, als de kweekresultaten bekend zijn, wordt de behandeling bijgesteld. Om die reden is de morbiditeit en mortaliteit bij patiënten met sepsis hoog. Een recentelijk onderzoek wees bijvoorbeeld uit dat het aantal gevallen van sepsis in de VS van 1993 tot 2003 is verdubbeld en een jaarlijkse toename van gevallen met dodelijk afloop met 5.6%.(Alberti, et al., 2002) Daarnaast is de opnameduur lang en de gezondheidszorgkosten (verpleegduur in ziekenhuis en geneesmiddelen gebruik) hoog.

Doelstelling
Het centrale doel van dit project is, de realisatie van sneldiagnostiek (identificatie van verwekker met compleet antibioticum gevoeligheidsspectrum) binnen enkele uren na verdenking van sepsis.
Om dit doel te bereiken kent het programma de volgende onderzoekslijnen:
1. Zuivering van positieve bloedkweken met de MicroDish Culture Chip;
2. Raman-spectrum analyse;
3. Geïntegreerde identificatie en antibioticum gevoeligheidsbepaling van de verwekker;
4. Ontwikkeling en optimalisering van Bio-informatica software voor de analyse van Raman-spectra en de opbouw van een spectrum database;
5. Pre-klinische pilot.

Dit gehele project zal worden uitgevoerd door kenniskringleden van het Lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek en 4e-jaars HLO en MLO studenten van het gehele cluster Techniek van de Hogeschool Leiden. Het wordt uitgevoerd in het Toplab, het onderzoekslaboratorium van het lectoraat IMD. De belangrijkste samenwerkingspartners zijn het Erasmus MC Rotterdam en MicroDish BV.

Als diagnostisch platform zal een Raman spectroscoop worden aangeschaft, welke door River Diagnostics BV wordt geleverd. Hiervoor wordt een muisgestuurd “samplestage” ontwikkeld door RiverD, om bacteriën binnen de MicroDish Culture Chip te kunnen meten. Deze chip, ontwikkeld door MicroDish BV, is een nanotechnologisch platform, waarin bacteriën van het patiëntenbloed wordt gescheiden. Na scheiding volgt een korte incubatiestap voor de vorming van microkolonies. In een later stadium van het onderzoek worden dezelfde bacteriën gemeten in aanwezigheid van relevante antibiotica in verschillende concentraties. Met Raman spectroscopie wordt een uniek species-specifiek spectrum ter identificatie van deze microkolonies verkregen en bovendien wordt de levend-dood, resp. antibioticum resistent of -gevoelig status van deze bacteriën voor de aanwezige antibiotica vastgesteld.

Beoogde resultaten
Voor het verkrijgen van een spectrum bibliotheek zal een groot aantal bacteriestammen (n=1000) van alle potentiële verwekkers van sepsis met de Raman-spectroscoop worden gescreend. Ter referentie worden conventionele kweekgegevens vergeleken met de resultaten uit dit onderzoek.
Na het verkrijgen van een proof-of-principal zal gestart worden met een preklinische pilotstudie. Vervolgens, maar dit valt buiten dit project, zal een (inter)nationale multicenter onderzoek worden gestart, waarbij de klinische impact van deze snelle vorm van diagnostiek zal worden geanalyseerd

Contactinformatie

Hogeschool Leiden

Willem van Leeuwen
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 071-5144380

Consortiumleden