Sport en Prothese

Status
Beëindigd
Startdatum
1 oktober 2008
Einddatum
1 oktober 2010
Thema's
Toerisme, Sport en Recreatie, Gezondheid en Zorg

Aanleiding
Fontys Paramedische Hogeschool en haar MKB partners stellen dat mensen met een fysieke beperking en een sportwens, recht hebben om volwaardig, op gelijke voet, deel te nemen aan de samenleving waarin mensen fysiek (meer) in beweging (moeten) zijn.

Doelstelling
Met het RAAK-project “Sport met je Prothese” hebben 10 MKB bedrijven en de Fontys Paramedische Hogeschool de ambitie om, enerzijds, voor personen met een amputatie een situatie te creëren waarin recreëren, bewegen en sporten vanzelfsprekend en daardoor ook belangrijk onderdeel wordt en/ of is van het alledaagse leven en anderzijds, om een uitgebreid en duurzaam netwerk op te bouwen rondom personen met een amputatie waarin alle actoren met elkaar in contact kunnen komen en informatie kunnen uitwisselen. In verband met de weidsheid van de problematiek wordt in dit project de focus gelegd op de aankomende sporter met een beenprothese.

Er zijn lange en korte termijndoelen opgesteld. De lange termijn doelstellingen houden verband met het bevorderen van sportparticipatie door personen met een prothese en het verhogen van de (beleids)erkenning van de grote maatschappelijke betekenis van sport door de zorgverzekeraars en de overheid. De korte termijn doelstellingen zijn als volgt geformuleerd.
1. Inventarisatie en ontsluiting van bestaande kennis op het gebied sporten na amputatie.
2. Verhoging van kennis ten aanzien van het ontwerpproces van beenprothesen voor sportgebruik.
3. Kennisvermeerdering op het gebied van trainingstechnieken.
4. Verhoging van de handelingsbekwaamheid in het inschalen van fysieke capaciteiten van aankomende sporters met een beenprothese en de bepaling van de juiste sportkeuze.

De opgedane kennis zal onder andere verspreid worden door het ontwerpen en realiseren van een internetplatform dat gebruikt wordt voor informatie-uitwisseling tussen de actoren. Om het grote(re) publiek te bereiken (waaronder artsen, trainers, geamputeerden, sporters, etc) worden activiteiten georganiseerd en uitgevoerd waaronder symposia en workshops in ISPO Nederland verband, deelname aan post paralympische bijeenkomsten, organiseren van sportdag(en) in samenwerking met revalidatiecentrum Blixembosch, organiseren van clinics met medewerking van topsporters (uitstraling) voor werving van geïnteresseerden en jonge talenten, deelname TV/ radio uitzendingen over gehandicaptensport, etc.

Resultaat
Tijdens het uitvoeren van dit RAAK-project wordt door Fontys Paramedische Hogeschool gestreefd naar uitbreiding van het bestaande netwerk, met als richtgetal van 100 bedrijven op het niveau van informatievoorziening, 50 bedrijven zakelijke contacten, 15 bedrijven met advisering en kleine onderzoeken en 2 bedrijven voor samenwerkingsprojecten.

Contactinformatie

Fontys Hogeschool Eindhoven

Ton de Lange
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0877 878 861

Johan Vlugter
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0877-875454